infoblokk esza

Projekt címe és célja: „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón” TOP-1.1.3.-16-S01


Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Szerződött támogatási összeg: 50.93 millió Ft
Támogatás mértéke:     100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2019. augusztus 30.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
A projekt célja Balatonszárszó Nagyközség, lakónépessége 2015. év eleji adatok alapján 1 947fő. Turisztikai jelentőségét 6 km-es Balaton parti szakasza erősíti. Ennek köszönhetően 39 db szálloda és panzió található a településen, a magánszállás helyek további 22 000 üdülőférőhelyet biztosítanak. Balatonszárszón jól kiépített vendéglátóhelyek és üzletek várják a nyaralókat. A település teljes egészében korszerű, folyamatosan karbantartott infrastruktúrával rendelkezik. Célunk a piaci tevékenységhez kapcsolódó minőségi szolgáltatások körének bővítése az építészeti értékek és az infrastrukturális elemek fejlesztése által. Ezzel párhuzamosan a szolgáltatások szezonalitásnak csökkentése, valamint a vásárlói kör komfortérzetének hatékony növelése. A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján a problémák jelentős része a terület és az építmények (nem épületek) leromlott állapotából, a villamos hálózat kiépítésének hiányából és a fedett területek hiányából fakadnak. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt Területe: 1057 m2 , megközelítőleg négyzet alakú, sík terület. Tulajdonos: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. A területen jelenleg is piac van, immár 16 éve. A fejlesztés által megcélzott Önállóan támogatható tevékenységek A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása. c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók). d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése. A működő piac korszerűsítése forgalmi rendjét, műszaki megoldásait tekintve: - legalább 15 elárusítóhely kialakítása lefedett térben, - kiszolgáló létesítmény (raktár,iroda ,WC), lehetőleg - megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazása - akadálymentesítés - új egységes burkolat - parkoló kialakítása - minimális zöldfelület c) A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése: A fentieknek megfelelően a fejlesztés során megvalósul minimum egy önállóan támogatható tevékenység. A fejlesztés során minden tevékenység esetében a helyi termelőket, helyi alapanyagokat helyezzük előtérbe. A kiírás alapján, uj építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása, illetve amennyiben a fejlesztendő területen nincs az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület – esetünkben a területen épület nem található. A fejlesztés helyszíne az önkormányzat tulajdonában van és a megvalósított fejlesztéseket itt is fogjuk üzemeltetni. Az új piac meg fog felelni a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A projekt keretében sem eszköz, sem teherautó nem kerül beszerzésre. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra, tervezői költségbecslés és a felhívásban előírt korlátok alapján. Legkésőbb az első mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra fog kerülni olyan tételes tervezői költségbecslés is, amely az egyes tételek esetében az építőipari normagyűjtemény kódjait is tartalmazza. Az új piac akadálymentesített lesz a műszaki dokumentáció szerint. Megvalósulnak továbbá a felhívás által előírt energiahatékonysági intézkedések és esélyegyenlőség valamint környezetvédelmi szempontok is. d) A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt során teljesítésre kerülnek a szükséges tartalmi értékelési szempontok. e) Standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: A projekt célja illeszkedik Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez. A fejlesztés az alábbi célhoz illeszkedik: "3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása" A projekt eredményeként a helyben megtalálható erőforrások szélesebb körű felhasználásával megteremtjük a helyi termelés bázisait, kiépítjük a helyi termékek és szolgáltatások piacát, mellyel ösztönözzük a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit. A projekt tervezése és végrehajtása során széleskörű partnerség valósul meg. Támogatásban nem részesülő partnerként az üzleti tervben bemutatott szervezeteket fogjuk bevonni. A projekt keretében megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása: a vizesblokkok és a zárt épületrészek energiaellátása érdekében az optimális tetőfelületen napelemes rendszert helyezünk el.