Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. évi szociális tűzifa iránti kérelmek benyújtásának határideje 2018. december 15. szombat.

Szociális célú tűzifa támogatást kaphat az a személy, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg és téli fűtését tűzifával oldja meg.

Az önkormányzat rendelete értelmében a támogatás megállapítása során előnyt élvez az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára és települési támogatásra jogosult személy, továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolását.

Kérelemnyomtatvány a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető ügyfélfogadási időben.