Nagycsepely Község Önkormányzata értesíti a tisztelt Lakosságot, illetve Partnereket, hogy megindult a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012.(XI.8) rendelete 43/A § szerinti egyeztetési eljárás úgynevezett előzetes tájékoztatási szakasza Nagycsepely Község Településképi Arculati Kézikönyve és településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A javaslattétel, észrevétel és véleménynyilvánítás határideje, módja és további részletei az önkormányzat alábbi hivatalos közleményében olvashatók:

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet véleményezés – Nagycsepely

letölthető dokumentum