Az önkormányzat a következő önként vállalt feladatokat látja el

a) bölcsődei ellátás biztosítását

b) közterület- felügyelet működtetését

c) házi segítségnyújtás biztosítását

d) felsőfokú oktatásban részt vevők támogatását

e) fizető- és szabadstrand működtetését

f) orvosi ügyeleti rendszer fenntartását

g) civil szervezetek anyagi támogatását

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

   

Kormányzati funkció száma

Megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás                           

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés                        

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek   

031030

Közterület rendjének fenntartása                           

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      

041234

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

041236

Országos közfoglalkoztatási program

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása         

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek           

064010

Közvilágítás                                               

066010

Zöldterület-kezelés                                        

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások            

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás                                

072311

Fogorvosi alapellátás                                      

072420

Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072450

Fizikoterápiás szolgáltatás

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás               

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása             

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

082091

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek gondozása

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés                                           

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai              

091220

Köznevelési intézmény 1–4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

092120

Köznevelési intézmény 5–8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások                            

104043

Család és gyermekjóléti központ

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások       

107051

Szociális étkeztetés                                       

107052

Házi segítségnyújtás                                       

107053

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás