I. Szervezeti és személyzeti adatok:

1) Kötcse Község Önkormányzata

a) A polgármester

b) A képviselő testület

c) A bizottságok

d) Az önkormányzat társulásai

2) Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

3) Felügyelt költségvetési szervek: -- nem releváns

4) Gazdálkodó szervezetek: -- nem releváns

5) Közalapítványok 

6) Lapok: -- nem releváns

7) Felügyeleti szervek

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:

1) A működést meghatározó jogszabályok 

2) A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

3) Hatósági ügyek

4) Közszolgáltatások

5) Adatbázisok, nyilvántartások

6) Döntéshozatal

7) Előterjesztések -- feltöltés alatt

8) Hirdetmények, közlemények -- feltöltés alatt

9) Pályázatok

10) Ellenőrzések megállapításai

11) Közérdekű adatok igénylése

III. Gazdálkodási adatok:

1) Költségvetések, beszámolók

2) A foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

3) Az Önkormányzat által nyújtott támogatások -- nem releváns

4) Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

5) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok -- nem releváns

6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

7) Közbeszerzési információk -- nem releváns

 

 IV. Adatvédelmi tájékoztatók:

1) Az adatkezelés módjai

 

V. Választás 2024