A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: Az önkormányzat közigazgatási területén – a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. – 8600 Siófok, Papfődi u. 3. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

Rendelet: megtekintés

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás:

Nagycsepely Község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), mint közszolgáltató, 10 éves közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagosan jogosult és köteles ellátni.

A háztartási szennyvíz begyűjtéséről az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni. A közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendeléstől számított 48 órán belül köteles elvégezni.

A begyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett siófoki szennyvíztelepre (Siófok, Kele utca), az erre a célra kialakított műtárgyban kell a közszolgáltatónak ürítenie.

Rendelet: megtekintés