Katolikus gyülekezet

Bűnbánó Magdolna templom

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 7-8.

plébánia: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 8.

telefon: (84) 363-461

Borza Miklós plébános

 

Miserend

A katolikus gyülekezet története

Írásos emlékek, korabeli oklevelek szerint Balatonszárszón 1233-ban Bertalan, veszprémi püspök építtetett először kápolnát, 1504-ben Szárszón plébánia működött. A török megszállás alatt a kápolna – a középkori faluval együtt – elpusztult. 1905-ben új kápolnát építettek, de a hívőknek ez kicsinek bizonyult, ezért 1930-ban újabb templomot kezdtek építeni, amit 1932-ben szenteltek fel.

Katolikus templom és további látnivalók

 

Református gyülekezet

8624 Balatonszárszó, Fő u. 53.

telefon: (84) 343-217

e-mail: balatonszarszo@reformatus.hu refszarszo@gmail.com

web: www.refdunantul.hu/lap/szarszo/hir/lista/hirek-9/

Konc Gáll László lelkipásztor

 

lelkipásztor elérhetőségei

telefon: (20) 2352370

e-mail: koncgall@gmail.com

istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órától

 

A református gyülekezet története

A szárszói református közösség első írásos feljegyzése 1734-ből való, ekkor Szárszó lelkipásztora Johannes Öri. 1746-ban egy korábbi császári rendelet miatt a falu lelkipásztorát elkergették, a szabad vallásgyakorlatot beszüntették.

A református közösség élete II. József, a kalapos király türelmi rendelete (1781) után indul újra, 1791-ben templomot emelnek. A gyülekezet 1839-ben határozott új templom építéséről – a klasszicizáló, késő barokk stílusú épület 1843-ra készült el, ma is látható formáját pedig – átalakítások után – után 1897-ben nyerte el.

Református templom és további látnivalók

Balatonszárszói Református Egyházközség honlapja

Soli Deo Gloria Konferenciaközpont

 

Evangélikus gyülekezet

8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

telefon: (84) 367-562

email: henriett.lengyel@lutheran.hu

lelkészi hivatal: 8627 Kötcse, Templom u 7.

Mitykó András egyházközségi lelkész

 

A gyülekezet vezetői

Kovács Vilmos gondnok

Kovács Vilmosné gazdasági vezető

A presbitérium tagjai

Fenyvesi Henrikné

Herencsár Imréné

Kovács Vilmos

Tefner Béla

Végh Szabolcs

Völgyesiné György Ágnes

 

Istentiszteleti időpontok

  • minden hónap második és negyedik vasárnapján délelőtt 8 óra 30 perc
  • minden egyházi ünnepen, előre meghatározott és hirdetett időpontban

 

Hitoktatás

  • a József Attila Általános iskolában minden tanítási héten egy alkalommal

 

Nyári német nyelvű istentiszteletek

  • Siófokon az evangélikus templomban: (Fő u. 22.)
  • Balatonbogláron az evangélikus templomban: (Hétház u. 1.)

 

Az evangélikus gyülekezet története

A legfiatalabb gyülekezet története az 1930-as évekig nyúlik vissza. 1939-ben alakult meg a Balaton-Délvidéki Evangélikus Missziói Kör, amelynek lelkészi hivatala Balatonszárszón volt. A 20. század közepétől Szárszón működik a Magyarországi Evangélikus Egyház Balaton parti misszióotthona.  A balatonszárszói evangélikusok nagy része az 1960-as évektől kezdődően költözött a településre. A gyülekezet központi házát 1966-ban eladták, istentiszteleteiket a református templomban tartották. 1994–95-ben széles körű összefogással új templomot emeltek a református templom melletti téren, amit 1995 júniusában szenteltek fel. 2004-ben az Evangélikus Egyház felújította a misszióotthont.

Evangélikus templom és további látnivalók

Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia-és Misszió Otthon