A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusa), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatait és a minősített adatokat, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Közzététel a   Nagycsepely  Község Önkormányzata által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III./4. pontjában nevesített ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről
 
                         
Szállító,kivitelező Szerződés kelte Szerződés típúsa Szerződés tárgya Szerződés időtartama Tényleges teljesítés időpontja Szerződés összege     e ft- ban
ÖKOBAU Kft. 4/27/2019 Vállalkozói Deák és Petőfi utca út felújítása 2019.04.27.-2019.06.30. 6/30/2019 17.600
Ramiép Kft. 3/13/2020 Vállalkozói Polgármesteri Hivatal  felújítása 2020.03.13. - 2020.12.31. 12/31/2020 27.578
ÖKOBAU Kft. 8/14/2020 Vállalkozói József Attila utca felújítása 2020.08.14 - 2020.09.30. 9/30/2020 10.230