A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi a szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

                Nagycsepely Község Önkormányzata
Foglalkoztatottak  személyi juttatásaira vonatkozó adatok
2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek  12,828,820
Foglalkoztatottak személyi juttatásai  12,828,820
Választott tisztségviselők juttatásai  6,706,992
Külső személyi juttatások 6,706,992
Személyi juttatások összesen: 19,535,812
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                              3,028,052
Foglalkoztatottak létszáma: 13  fő