ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALATONSZÁRSZÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

humánpolitikai ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Közös Önkormányzati Hivatalnál és két település Önkormányzatánál alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók és a közfoglalkoztatott személyek személyi és munkaügyeivel kapcsolatos feladatok ellátása: -Kinevezési okiratok, jogviszony megszüntetéssel kapcsolatos iratok, átsorolások, áthelyezésekkel kapcsolatos okiratok és munkáltatói igazolások elkészítése. -Személyi anyag naprakész nyilvántartása, munkaköri leírások, tájékoztatások és egyéb, jogszabályban meghatározott okiratok elkészítése. -Teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. -Jutalmak és céljuttatások határozatainak elkészítése. -Szabadság felhasználás nyilvántartása, jelenléti ívek ellenőrzése, jelentés a MÁK felé, munkaidőkeretben beosztás készítés. -CSED, GYED, GYES igénylés, fizetés nélküli szabadságolás engedélyeztetés. -Közszolgálati alapnyilvántartás vezetése, továbbképzési tervek elkészítése, nyomon követése, tanulmányi szerződések elkészítése. -Vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatok ellátása önkormányzati képviselők és köztisztviselők esetében is. -Foglalkozás- egészségügyi vizsgálatok nyilvántartása, beutalók elkészítése. -Munka- és tűzvédelmi referensi feladatok ellátása, oktatások szervezése, munkaruha és egyéni védőeszköz rendelés.

Betöltendő állás szakmacsoportja: HR és munkaügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonszárszó

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek Önkormányzatának működésével, valamint a polgármester / jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Egyéb pályázati feltétel: 6 hónap próbaidő vállalása

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  Középfok - szakképzettség, Egyéb végzettség, A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. humánpolitikai feladatkör II. besorolási osztály szerinti

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. Humánpolitikai feladatkör I. besorolási osztályhoz előírt képesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. humánpolitikai feladatkör I. besorolási osztály szerinti

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Önállóság (alap)

  Probléma-megoldó készség (alap)

  Eljárásrendi ismeretek (ügyintézői)

  Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  egyéb

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.09.12. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokról az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a jegyző - a polgármester véleményének figyelembe vételével - dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.09.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.balatonszarszo.hu és a Balatonföldvári Kistérségi Televízió képújságja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.18.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.08.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály

alapján a pályázatot kiíró szerv felel.