TÁJÉKOZTATÓ AZ IDEGENFORGALMI ADÓ 2023. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL

Tisztelt Szállásadók! Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

 

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény .1 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdés és a 13. § (1) bekezdés 13. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el 2023.01.01. napjától:

A helyi adókról szóló 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban :R.) 22. § alapján az idengenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként: 500,- Ft/fő/éj –re változik.

Továbbá megszűnik a szálláshely-szolgáltatók kettős adatszolgáltatási kötelezettsége – megszűnik a vendégkönyv. Ezután elegendő lesz kizárólag a szálláshelykezelő szoftverek pontos vezetése, és az adatok megfelelő rögzítése. A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) együttműködésének eredményeként a szálláshely-szolgáltatók, valamint az önkormányzatok számára megszűnik a korábbi kettős turisztikai célú adatszolgáltatás. A turisztikai ágazat egységes adatforrása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) lesz.

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat 15/2012. (V.31) számú rendelete értelmében adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, akár hazai, akár külföldi állampolgár. E rendelkezés értelmében tehát az adófizetésre kötelezett a vendég, aki azonban nem közvetlenül fizeti meg az adót az adóhatóságnak, hanem a szállásadó útján.

A 319/2021.(VI.9) kormányrendelet alapján 2021.07.01. napjától a vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának meg kell fizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek be kell szednie és befizetnie Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat 10700749-47850408-5250006 számú idegenforgalmi adó számlájára.

 

Az idegenforgalmi adó bevallását, illetve befizetését a tárgyhót követő hónap 15. napjáig lehet megtenni pótlékmentesen.

 

A bevallási és befizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban felhívjuk az adóbevallás elmulasztása vagy  késedelmes   teljesítése, adóeltitkolás, a megállapított és beszedett adó esedékesség utáni késedelmes befizetése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott hátrányos jogkövetkezményekkel jár (mulasztási bírság, adóbírság, késedelmi pótlék).

Balatonszárszó, 2022. december 12.                                                                     

Tisztelettel:

                                                                                                                  Tóth Zoltán  

                                                                                                                      jegyző