VÁLTOZÁS A TÖBBGENERÁCIÓS CSALÁDI HÁZAKBAN ÉLŐK GÁZÁRTÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAIBAN

Tisztelt Balatonszárszói Lakosok!


Tájékoztatom Önöket, hogy 2023. január 10-i hatállyal módosul az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm.rendelet.
A jegyző által, az ingatlan rendeltetési egységek számáról kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.
A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakószövetkezetnek nem minősül
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található

/Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm.rendelet (továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerint lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése./

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esettében már nem kell figyelembe venni:
- az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint
- a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.
Azon ügyfeleink tehát, akiknek a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló beadványa a tavalyi évben a lakás önálló bejáratának hiánya miatt került elutasításra, 2023. január 10-től ismételten benyújthatják kérelmüket.

 

Balatonszárszó, 2023. január 09.

Tóth Zoltán s.k.
jegyző