Balatonszárszó NAGYKÖZSÉG önkormányzata Polgármesterétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Tisztelt Balatonszárszóiak!

Sajnálatos, hogy közel két évvel az önkormányzati választások után egyesek – Szárszóhoz semmilyen szállal nem kötődő embereket eszközül használva - újra meg újra mesterségesen robbantanak ki botrányt egy békés falu életében.

Községünk a napokban ismét Menyhért Mészáros László újságíró érdeklődésének középpontjába került: néhány hónapon belül immáron harmadik alkalommal írt lejárató hangvételű cikket Balatonszárszó közéletével és a település aktuális vezetésével kapcsolatban. Mindemellett több alkalommal közölt provokatív, agresszív és egyszerű emberek megfélemlítését célzó bejegyzéseket a zömében balatonszárszóiak által elérhető internetes oldalakon, melyeken távoli (többnyire alföldi vagy fővárosi) személyek bevonásával gerjesztették mesterségesen a rossz hangulatot. Sőt, immár arra is van sajnálatos példa, hogy egy – a szárszóiak mellett kiálló – segítőkész férfival szemben, rosszindulatú provokációra az interneten adott indulatosabb válasza miatt, büntetőeljárást indított az újságíró. Máskor pedig jószándékú, békés hozzászólókat oktatott ki lekezelően és fenyegeti őket büntetőüggyel.

Ha már ilyen méltatlan csúztatásokkal próbálják meg egyesek egymás ellen uszítani a szárszóiakat, engedjenek meg egy kis visszatekintést 2019. szeptemberére. Menyhért Mészáros úr akkoriban két alkalommal jelentetett meg egy-egy írást, amiben arról adott tájékoztatást, hogy az akkori polgármesternek, Dorogi Sándornak milyen közérdekű kérdéseket tett fel az Önkormányzat működésével kapcsolatban. Az újságíró beszámolt arról, hogy sajnálatos módon ezeknek a kérdéseknek egyikére sem kapott választ.

Ezek tények, nem rágalmak!  

Furcsa és érthetetlen, hogy egy aggályos erkölcsi értékrend mentén működő újságíró éppen a saját korábbi írásainak létjogosultságát vonja kétségbe. Korábban kérdéseket tett fel, amikre elődömtől nem kapott választ, most pedig ugyanerre hivatkozva, hangulatkeltő agresszivitással köszörüli a nyelvét.

Nem ismerem a valós szándékait, de kénytelen vagyok azt vélelmezni, hogy településünk nyugalmát és a szárszóiak békés hétköznapjait csupán a megbízójának önös érdekei miatt kívánja felborzolni. Nem tudhatom azt sem, hogy pontosan ki ez a megbízó, de annak kiderítését egyáltalán nem is tartom fontosnak. Számunkra nem az a lényeges.

De nézzük, mik is voltak azok a kérdések 2019-ben, amikre soha nem érkezett válasz:

  • Ki, milyen szerződés alapján működtette a vízi vidámparkot, mennyi bevétele származott ebből az önkormányzatnak?
  • Milyen engedélye és szerződése volt a régi a vonatállomással átellenben, a vasúti sínek mellett kialakított parkolóban és az azzal szemközti park területén a trambulinokat, ugráló várakat, körhintát, céllövöldét, és dodzsemet üzemeltető személyeknek?
  • A 2014-2019-re előirányzott, a képviselő testület által elfogadott gazdasági program 32 irányadó pontja közül mi valósult meg?
  • Több, mint 80 milliárd forintot igénylő beruházások terveit készíttették el. E projekt terveket hová és mikor nyújtották be, ezek terveinek elkészítésére mennyit költött az önkormányzat?
  • -Milyen munkakörben vagy milyen szerződéssel, mióta foglalkoztatja Várady Tündét a szárszói önkormányzat?
  • Ehhez milyen iskolai végzettséggel, szakmai gyakorlattal rendelkezik Várady Tünde?
  • Hány külföldi úton vett részt a szárszói önkormányzat nevében Várady Tünde és ki állta az utak költségeit?”

Ezek a kérdések akkoriban már hosszú ideje foglalkoztatták a falu egész lakosságát. Biztosan emlékeznek Önök is, hogy az előző ciklus alatt milyen sokszor volt ez beszédtéma az emberek között, folytak a találgatások.

A választásokat megelőzően jómagam (akkor alpolgármesterként) is feltettem néhányat ezek közül a kérdések közül Dorogi Sándornak. Választ azonban, ahogy Menyhért Mészáros László újságíró, úgy sajnos én sem kaptam mind a mai napig.

Ez is tény. Nem rágalom, nem hazugság!

Ez a lényeg! Ezek a valódi kérdések, a szárszóiak erre lettek volna kíváncsiak. És arra, hogy miért nem akart válaszolni ezekre az előző polgármester, holott ez mind-mind közérdekű adat.

Minden szárszói lakosnak joga van megtudni, hogy a közpénz mire folyt el. A fenti kérdésekkel kapcsolatos aggályok tisztázására, akkor még éppen az újságíró indított büntetőeljárást.

Természetesen a szükséges lépéseket e kérdések tisztázásának érdekében polgármesterré választásomat követően én magam is megtettem. Ez alapján a további üggyel kiegészített eljárásban a nyomozás még jelenleg is folyamatban van.

Tisztelt Balatonszárszóiak! Az öncélú és romboló szándékú szavaknál a tettek mindig beszédesebbek. Tudom, hogy nem én vagyok a legjobb szónok és nem vagyok tévedhetetlen. Kötekedni és szavakat kiforgatni nem az én asztalom.

Ezzel szemben nézzük a tényeket. A választáskor az egyik fő célkitűzésem az átlátható és tisztességes gazdálkodás megvalósítása volt. Úgy érzem, hogy e tekintetben jó úton haladok. Településünk bevételei az elmúlt két évben - a pandémia okozta forráselvonások és többlet kiadások ellenére is – megnövekedtek, a költségvetési tartalék soha nem volt még ilyen magas.

A működésre fordítható pénzösszeg az Önkormányzat bankszámláján 2019. augusztus 31-én 42.335.364 Ft volt. Ezzel szemben a mai napon, 2021. augusztus 30-án 137.334.666 Ft, tehát több mint háromszorosa a választás évéhez képest.

A pályázatok sorra valósulnak meg, községünk szépen fejlődik, gyarapodik.

Nem vagyok hibátlan, de aki a tisztességemet kétségbe vonja, és személyemet, a képviselő-testületet, vagy bármelyik munkatársamat szándékosan a saját öncélú érdekeihez (anyagi és hatalmi játszmáihoz) eszközként akarja használni, azt a leghatározottabban visszautasítom és felszólítom, hogy hagyjon fel a tisztességtelen a szándékaival.

A méltatlan provokálások a megkezdett munkának könnyen a kárára válhat, ezért kérem Önöket, hogy az elért eredményeket nézzék és ne hagyják magukat befolyásolni a rosszindulattól, vagy bármilyen bosszúvágytól fűtött lejárató és hangulatkeltő tartalmak által.

Ezúton is nagyon köszönöm a szárszóiak sok-sok bíztatását, a sok támogató megkeresést, és a békés, konstruktív, jóakaratú segítséget.

belyeg