Tisztelt Balatonszárszóiak!

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatához 2021. augusztus 4-én közérdekű adat megismerésére irányuló megkeresés érkezett, mely a Csukás Színház üzemeltetésével és kiadásaival kapcsolatos adatokról érdeklődött. Tekintettel arra, hogy ezen adatok a lakosság nagy részét érdekelhetik, ezért az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A legutóbbi helyhatósági választást megelőzően az Önkormányzat közvetlenül látta el a szabadtéri színpad üzemeltetését és a programok szervezését. 2019. évben a Színháznak                  19. 508.655 Ft kiadása keletkezett közüzemi díjak nélkül. Ebből a fellépők, előadók és egyéb reprezentatív kiadások: 17.311.482 Ft, marketing kiadások (szórólapok, molinók, reklámanyagok): 2.197.173 Ft.   Jegyeladásból nettó 6.086.177 Ft bevétel származott. Tehát az Önkormányzat a 22 előadásra 13.422.478 Ft-ot biztosított a költségvetése terhére.  

A 2019. októberében megválasztott Képviselő-testület egyik fő célkitűzése a költségtakarékos gazdálkodás megvalósítása, ezért a Csukás Színház bevételeit és kiadásait megvizsgálva arról döntött, hogy 2020. évtől egyes kulturális feladatok gazdaságosabban láthatók el egy külső vállalkozó bevonásával.

Ennek okán az Önkormányzat a Kultkikötő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel  (a továbbiakban Kultkikötő) együttműködési megállapodást és közszolgáltatási szerződést kötött a szabadtéri színpad hasznosítását illetően. A Kft.  – az Önkormányzattal való együttműködés első évében, 2020-ban  – a település koronavírus járvány okozta bevételkiesését figyelembe véve, jelentős kedvezménnyel, mindössze 4.000.000 Ft-ért biztosította a kulturális feladatok ellátását. Ebből 28 előadás valósult meg a Színházban. Egyéb kiadás – az épület közüzemi díjain kívül – nem keletkezett.

2021. évben és a 2024-ig tartó időszakra vonatkozóan a közszolgáltatási szerződés alapján évenként 9.000.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat a megbízott Kft.-nek. Az idei évre 27 színvonalas előadás került betervezésre. Egyéb szabadtéri színpaddal kapcsolatos kiadás – az épület közüzemi díjain kívül – 2021. augusztus 4. napjáig nem keletkezett.

Fontos kiemelni, hogy a színházzal kapcsolatos marketing- és reklámtevékenység költségei – a közszolgáltatási szerződés értelmében - a Kft.-t terhelik.

Tisztelt Balatonszárszóiak! Az eddigi visszajelzések azt igazolják, hogy a Csukás Színház jelenlegi működésével a helyi lakosság és az idelátogató vendégek is elégedettek. Az előadásokat és településünk egyéb programjait szép számmal látogatják, és bízom benne, hogy onnan valamennyien élményekkel gazdagodva térnek haza.

További nagyon szép nyarat és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!

 

Balatonszárszó, 2021. 08. 04.

                                                                                     Fekete János s.k.

                                                                                        polgármester