KÖSZÖNET AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK és a KÖZTISZTVISELŐK MUNKÁJÁÉRT

Július 1-je, Semmelweis-nap, a magyar egészségügy ünnepe. Ez az a nap, amikor országszerte a gyógyító és ápoló hivatásról a tisztelet és a köszönet hangján esik szó.

Ez alkalomból köszönöm meg Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nevében községünk házi orvosának, Dr. Hódi Istvánnak, házi gyermekorvosának, Dr. Merényi Évának és fogorvosának, Dr. Ledermayer Ferencné Dr. Kovács Máriának a településünk lakosaiért végzett áldozatos tevékenységét. Köszönetemet fejezem ki értékes munkájáért Tamáskóné Eszlári Szabina védőnőnek, az orvosainkat segítő valamennyi asszisztenseknek és a községünkben működő gyógyszertár összes munkatársának.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a szokásos gyógyító tevékenységükön kívül milyen óriási feladat hárult  mindannyiukra az elmúlt időszakban a koronavírus elleni küzdelemben.

Kiemelten köszönöm Dr. Hódi István házi orvosnak, Hódiné Mayer Ágnes fiziotherápiás asszisztensnek és Késmárkiné Károlyi Éva asszisztensnek, hogy hónapokon át időt és fáradtságot nem kímélve szervezték és bonyolították az oltással kapcsolatos feladatokat.

Bár nem egészségügyi dolgozók, de Házi Szociális Gondozószolgálatunk gondozóinak munkája is a másik emberen való segítésről, a folyamatos rendelkezésre állásról és az ezzel járó önfeláldozásról szól. A gondozónők is részt vesznek nap, mint nap az idősek és rászorulók ápolásában és segítésében, ezért a mai napon Őket is szeretettel köszöntöm.

Július 1-je a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja is. Ez alkalomból fejezem ki köszönetemet a településért végzett lelkiismeretes munkájáért Tóth Zoltán jegyzőnek és a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselőjének.

A járvány elleni védekezés az önkormányzatokra is számos többletfeladatot rótt, és bár kevés szó esik róla, de fontos hangsúlyozni, hogy az új feladatok és a megváltozott munkakörülmények a közigazgatásban dolgozóknak is nagy erőpróbát jelentettek. Köszönöm munkatársaim egész éves segítő együttműködését, és azt, hogy a Hivatal ez időszak alatt is zavartalanul működött.

Tisztelt Egészségügyi dolgozók, tisztelt Köztisztviselők! Kívánom, hogy munkájukat továbbra is olyan odaadással és elhivatottsággal tudják végezni, ahogy ezt eddig is tették! Ehhez kívánok Önöknek sok erőt és jó egészséget.

Balatonszárszó, 2021. július 1.

                                                                       Üdvözlettel:

                                                                      

                                                                                                Fekete János s.k.

                                                                                                   polgármester