Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalpénzügyi-adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztálya alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Balatonszárszó, Kötcse és Nagycsepely településeken az adóhatósági feladatok ellátása: az adók nyilvántartásával, elszámolásával, kivetésével, beszedésével, gazdálkodással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása ASP szakrendszerben, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
 •       közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz (45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 8. § 1. melléklete alapján)
 •       iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata
 •       nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán jegyző nyújt, a 06 84/362-501 (mellék: 103 vagy 123) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5535/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-adóügyi ügyintéző.
 •       Személyesen: Tóth Zoltán jegyző, Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók meghallgatáson vesznek részt. A pályázatokat a jegyző bírálja el, a polgármester és a gazdasági vezetői feladatokat ellátó pénzügyi ügyintéző véleményét figyelembe véve. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A próbaidő 6 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.balatonszarszo.hu - 2021. június 11.
 •       Szárszó TV képújság - 2021. június 11.
 •       hirdetőtábla (B.szárszó, Kötcse és Nagycsepely) - 2021. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszarszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.