Tisztelt Adózók!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2021. évre vonatkozó adószámla egyenleg értesítők elektronikus úton az ügyfélkapukra, cégkapukra kiküldésre kerültek, mely több adózó esetében nem került letöltésre, megfizetésre.

Azon adózók, akik nem elektronikus úton kaptak tájékoztatást fizetési kötelezettségükről és számlaegyenlegük túlfizetést mutatott, a kiküldött kérelem benyújtásával rendelkezhetnek túlfizetésükről.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók esetében, ahol egyenlegük hátralékot mutat és az elektronikus értesítést nem töltötték le, azok postai úton értesítést kapnak a számla egyenlegről.

A hátralékos adózók az egyenleg közlőben rögzítettek szerint teljesítsék az adó fizetési kötelezettségüket, hogy az önkormányzati adóhatóság a túlfizetésbe esett adózók részére kifizetésre kerülhessenek az általuk nagyobb mértékben befizetett adó.

A gépjármű adó számlán túlfizetésbe került adózók türelmét és megértését kérem, mivel a részükre visszajáró adót megfizetni az önkormányzati adóhatóság akkor tudja, ha a gépjármű adó számlára befizetések történnek, amelyből az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi törvény 74. §  (2) bekezdése alapján kérelemre történhet meg a kifizetés.

A túlfizetéssel rendelkező elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózók kérelmüket az E-önkormányzat hivatali portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap keresztül nyújthatják be hivatalunk részére.

Kérem a fentiek tudomásul vételét és elfogadását!

Balatonszárszó, 2021. április 15.

                                                                                                 Tóth Zoltán

                                                                                                     jegyző