TÁJÉKOZTATÓ A LOMTALANÍTÁSRÓL

Tisztelt Balatonszárszóiak, Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az idei évi lomtalanítás időpontja:
2021. május 8., 9. és 10.

A feleslegessé vált lomokat ezeken a napokon 7.00 és 17.00 óra között szállíthatják be a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft. (a továbbiakban Kft.) Balatonszárszó, Gyulai Pál utcai telephelyére. A hulladék beszállítását előzetesen- 2021. május 3-tól május 7-ig- megrendelhetik a Kft. ügyvezetőjénél a 30/993 71
63-as telefonszámon. A szállítás díja: 6.000. - Ft/fuvar.

Kérem Önöket, hogy
- a háztartásokban naponta képződő hulladékot
- ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási tevékenység következtében keletkezett hulladékot
- veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékot
- építési törmeléket, hamut, földet
- gumiabroncsot
- zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
ne helyezzenek a lomok közé.

Balatonszárszó, 2021. április 1.

Fekete János s.k.
polgármester