Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. Telefon: 84/ 362-501

 

Ügyiratszám: 6680/2020                 

KÖZLEMÉNY

 

Az elmúlt napokban sajtónyilvánosságot kapott, polgármesteri tevékenységemet, személyemet és családomat érintő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi közleményt teszem közzé:

- Nem kezdeményeztem felvételemet a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség tagjainak sorába. E tényről a Képviselő-testület 2020. szeptember 28-i ülésén a FIDESZ Alapszervezet helyi elnöke nyilatkozott.

- A képviselő-testületi ülések nyilvánosságával kapcsolatos felvetések kapcsán tájékoztatom a lakosságot, hogy 2020. március 16. és június 18. között a Képviselő-testület nem ülésezett a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt. Ezen időszakban a testületi hatáskörbe tartozó ügyekben egyedi polgármesteri döntés meghozatalára volt lehetőség. Minden év július 1. napjától augusztus 31. napjáig Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014 (XI.7.) önkormányzati rendeletének 10. §-a értelmében a képviselő-testület nyári ülésszak-szünetet tart. Szeptember hónaptól a rendes ülések közvetítései a megszokott rendben folynak.

- Kritikával illettek amiatt, hogy nem történik az önkormányzati döntésekkel kapcsolatban tájékoztatás. Az Önkormányzat a települést érintő legfontosabb kérdésekről, tudnivalókról írásban tájékoztatja a lakosságot. A hirdetmények, közlemények Balatonszárszó Nagyközség hivatalos honlapján és facebook oldalán, továbbá a hirdetőtáblákon jelennek meg. A tavaszi és nyári hónapokban elsődlegesen a járványügyi intézkedések álltak a tájékoztatás középpontjában. Márciusban, áprilisban és szeptemberben a helyi közügyekre vonatkozó általános szóbeli tájékoztatót közölt a SZÁRSZÓ TV. Emellett a Szárszói Hírmondó valamennyi lapszámában olvashattak az érdeklődők összefoglalót az önkormányzati döntésekről.

A település pénzügyeivel kapcsolatban a 2020. szeptember 28-i képviselő-testületi ülésen a gazdasági vezető teljeskörű beszámolót tartott. Ezen időpontot megelőzően azért nem álltak rendelkezésre adatok, mert a 2020. március 16-án kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt alkotott kormányrendeletek folyamatos változást jelentettek és alkalmazkodást igényeltek (a Kormány felfüggesztette az idegenforgalmi adót, elvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól, eltörölték a vendéglátó üzletek közterület-használati díját, de számítani lehetett a központi strand bevételének és az iparűzési adó-bevétel csökkenésére is).

- A családtagjaim munkaviszonyára vonatkozó felvetésekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy testvérem szakács munkakörben dolgozik a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde Konyháján. Közalkalmazotti jogviszonya 2013. szeptember 1-től áll fenn. Feleségem élelmezésvezetőként dolgozik ugyanitt 2017. szeptember 16-tól. Mindkettejük munkáltatója a Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője. Az óvoda fenntartója a Balatonszárszói Óvodafenntartó Társulás. A Társulás költségvetése nagyobb részt állami támogatásból illetve a társult önkormányzatok hozzájárulásaiból tevődik össze. A munkabér és dologi kiadások ebből kerülnek kifizetésre.

- Olvasói levélre hivatkozva a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban folyó ügyintézésére vonatkozóan is számos negatív kritika jelent meg az interneten.

Hiányolják a www.balatonszarszo.hu honlapon a képviselő-testület üléseiről szóló jegyzőkönyveket és határozati kivonatokat, továbbá azt állítják, hogy sem a polgármester, sem más nem válaszol a kérdésekre.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat hivatalos honlapján valamennyi képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és határozata elérhető. Itt kerül továbbá közzétételre valamennyi lakosságot érintő, közérdekű információ, közlemény. Azt azonban el kell ismerni, hogy az oldal átalakításra szorul, mivel jelenleg nehezen áttekinthető, strukturáltsága nem megfelelő. Ez ügyben a honlap üzemeltetőjével az egyeztetések folyamatban vannak.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a Hivatalhoz érkezett valamennyi beadvány megválaszolásra kerül. Kérelmeiket, észrevételeiket postai úton, a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mailcímre, ügyfélkapun vagy az E-Önkormányzat portálon keresztül küldhetik meg.

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében a panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásának és megválaszolásának ügyintézési határideje 30 nap. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján közigazgatási eljárások esetén az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Felhívom figyelmüket továbbá, hogy a közösségi oldalakon közzétett posztokra, kommentekre nem áll módunkban reagálni.

- Végezetül néhány információ az utóbbi hetek legnagyobb felzúdulást kiváltó témájáról, a Jókai utcai útfelújításról:

Mivel hosszú évek óta érkeztek a lakossági bejelentések az út rossz állapotával és a felújítás szükségességével kapcsolatban, ezért az Önkormányzat nagy örömmel várta a Balatoni Bringakör kerékpárút építésének megkezdését. Sajnálattal tapasztaltam azonban, hogy a szeptember elején elindult fejlesztést az érintett ingatlantulajdonosok egy része negatívan fogadta.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kerékpárút kialakítása és az útfelújítás nem önkormányzati projekt, hanem a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valósítja meg a 2017-ben jóváhagyott tervek alapján.

A kivitelezés valóban nem folyik zökkenőmentesen, de mind a beruházó, mind a vállalkozó együttműködően és - lehetőségeikhez mérten - rugalmasan fogadja az Önkormányzat észrevételeit, kéréseit.

A NIF és a kivitelező cég az Önkormányzattal közösen 2020. szeptember 24-én fórumot tartott annak érdekében, hogy a lakosság és az érdeklődők megismerhessék a beruházás részleteit, és feltehessék kérdéseiket. Az eseményre szóló meghívó a hirdetőtáblákon, az Önkormányzat hivatalos honlapján és facebook oldalán valamint a SZÁRSZÓ TV képújság rovatában került közzétételre 2020. szeptember 18-án. Sajnálattal kellett tapasztalnunk, hogy a rendezvényen igen csekély volt a megjelentek száma.

A beruházó tájékoztatta az érdeklődőkett, hogy az út szélén lévő szegélyek tervezési hiba miatt túl magasak lettek, ezért azokat visszabontják, és újra terveztetik. Biztosították a tulajdonosokat, hogy a telkekre történő akadálytalan bejutás néhány héten belül minden Jókai utcai ingatlan esetében biztosított lesz.

Felmerült a vízelvezető árkok betemetésének problémája is. A kivitelező elmondta, hogy az árok az eddiginél sekélyebb lesz ugyan, de a csapadékvíz-elvezetés biztosított lesz. Kérdésként merült fel továbbá, hogy az út szélesítése miért nem a vasút irányába történt. A NIF képviselője szerint egyes szakaszokon lehetett volna a déli oldalon szélesíteni, de összességében a legoptimálisabb megoldásnak a jelenlegi terveknek megfelelő kivitelezés bizonyult. Megtudtuk azt is, hogy a projekt keretein belül 150 méterenként – összesen 15 darab - forgalomlassító szigetet alakítanak ki és 80 darab cserjét terveznek ültetni. A útépítési munkálatok előreláthatólag év végéig folynak majd, a forgalomtechnikai festés tavaszra készül el.

A kellemetlenségek miatt az ingatlantulajdonosok megértését és türelmét kérem.

Tisztelt Balatonszárszói Lakosok és Ingatlantulajdonosok! Lassan egy éve töltöm be községünkben a polgármesteri tisztséget. Büszke vagyok arra, hogy a megválasztásom óta öt új pályázatot nyújtott be Önkormányzatunk: a Szóládi utcai járda egy szakaszának felújítására, a Gyulai Pál utca útfelújítására, az Orvosi rendelő melletti kerékpárút megépítésére és két pályázatot a központi strand fejlesztésére. Négy projekt támogatásban részesült, egynek az elbírálása folyamatban van. Így községünk a közeljövőben 80 millió Ft összértékű fejlesztéssel gazdagodik.

Vitathatatlan, hogy vannak és mindig is lesznek hibák vagy téves döntések. Igyekszem ezekből okulni és a megfelelő következtetéseket levonni. Örömmel veszem a lakosság szóbeli vagy írásbeli észrevételeit, javaslatait, és az építő jellegű kritikát is elfogadom. A rosszindulatú, személyeskedő vagy félrevezető tartalmakat azonban kifejezetten károsnak tartom a település közéletére nézve. A negatív hangulatkeltés egyetlen célt ér csak el: azt, hogy akadályozza a megszokott és hatékony napi munkavégzést. 

Balatonszárszó, 2020. szeptember 30.

                                                                                   Fekete János s. k.

                                                                                   polgármester