Somogy Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik a pályázatok és beruházások előkészítésében és végrehajtásában, ellenőrzésében. Előkészíti a jegyző műszaki, építésügyi, környezetvédelmi és vízügyi igazgatással kapcsolatos döntéseit a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Feladata továbbá a közutak, közterületek, járdák és a közvilágítás fenntartásának ellenőrzése, működésének biztosítása, továbbá a közútkezelői döntések előkészítése, valamint a temető üzemeltetési feladatok ellátása.Előkészíti a Képviselő-testület településfejlesztést érintő döntéseit és a polgármester közterület-használattal kapcsolatos döntéseit. Kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményeivel, közreműködik a műszaki jellegű problémák elhárításának szervezésében.Ellátja a katasztrófavédelmi referensi feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,
 •       Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság
 •       Büntetlen előélet
 •       Cselekvőképesség
 •       6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőfokú képesítés, felsőfokú szakirányú végzettség a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pontja szerint (I.besorolási osztály),,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       Önálló és precíz munkavégzés, jó problémamegoldó képesség
 •       Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Szakmai önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm .rendelet 1. mellékletének megfelelően
 •       Motivációs levél
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igényléséről szóló igazolás
 •       Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 •       nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Zoltán jegyző nyújt, a 84/362-501 (mellék: 123) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6142/2020 , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 •       Személyesen: , Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatását követően a jegyző dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.balatonszarszo.hu, Szárszó TV képújság - 2020. szeptember 11.
 •       Siófoki Szuperinfó, Somogyi Hírlap
 •       Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2020. szeptember 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonszarszo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.