Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenységek megelőzése, megakadályozása, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; közreműködés az állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium, Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 •       Önálló és precíz munkavégzés, jó problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti fényképes önéletrajz
 •       a végzettséget és képesítéseket igazoló okiratok másolata
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylését igazoló dokumentum
 •       nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik
 •       nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedüs Ágnes titkársági ügyintéző nyújt, a 84/362-501 (mellék: 101) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5460/2020 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 •       Személyesen: , Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat benyújtó személyeket a jegyző és polgármester hallgatja meg. A kinevezésről a jegyző dönt, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.balatonszarszo.hu, Szárszó TV képújság - 2020. július 29.
 •       Siófoki Szuperinfó, Somogyi Hírlap
 •       Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2020. július 29.