HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Balatonszárszói Ingatlantulajdonosok!

Az utóbbi időben - sajnálatos módon - jelentősen megnövekedett a közterületeken nem szabályos módon elhelyezett háztartási- és zöldhulladék mennyisége. Számos helyi hulladékkezeléssel kapcsolatos lakossági megkeresés érkezett a Közös Önkormányzati Hivatalhoz, melyek kapcsán az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése mondja ki, hogy az ingatlanhasználó a vegyes hulladékot ... és a biohulladékot a közszolgáltató, a gyűjtő vagy a hulladékkezelő részére történő átadásig vagy a komposztálásig olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben gyűjti, amely a hulladék gyűjtőedényből történő kiszóródását, kiömlését, valamint a rovarok, a rágcsálók és más kártevők hulladékhoz jutását és elszaporodását megakadályozza.

A Siókom Nonprofit Kft. e jogszabályi rendelkezés alapján ez évtől a zacskókban, szemetes zsákokban kihelyezett hulladékot a közterületen hagyja, a háztartási hulladékot kizárólag érvényes matricával ellátott gyűjtőedényből szállítja el. Az EMMI rendelet értelmében az ingatlanhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a gyűjtőedény elszállítás céljából hozzáférhető legyen. Ha a gyűjtés során a hulladék a gyűjtőedényből kiszóródik vagy kiömlik, az ingatlanhasználónak kell gondoskodnia az eltakarításáról, a szennyeződött terület megtisztításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről.

Felhívom figyelmüket, hogy Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének a települési hulladékgazdálkodásról szóló 15/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete értelmében a gyűjtőedény beszerzése, elhasználódás miatti javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A háztartási hulladékot a gyűjtőedénybe elhelyezhető mennyiségen felül korlátlan mennyiségben elszállítják, ha a közszolgáltató által rendszeresített műanyag (jelölt) zsákban van elhelyezve a regisztrált gyűjtőedény mellett.

A zöldhulladékot biológiailag lebomló, ép és zárt fóliazsákban, vagy 1 méter X 0,5 méteres nagyságú kötegekben helyezhetik ki. (A jelölt zsák árusítóhelyek listáját a Siókom Nonprofit Kft. weboldalán olvashatják.) A nem komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben is gyűjthetik.

Felhívom figyelmüket, hogy 2020. évben a következő napokon szállítják el településünkről a zöldhulladékot:

július 23-án, augusztus 27-én, szeptember 24-én, október 22-én és november 26-én.

 

Kérem, hogy a zöldhulladékot, nyesedéket kizárólag közvetlenül e szállítási napokat megelőzően helyezzék ki a közterületre.

Tisztelt Balatonszárszói Ingatlantulajdonosok! Településünk tisztasága és környezetünk védelme közös érdek. A leírtaktól eltérő módon gyűjtött és kihelyezett hulladékot nem szállítja el a közszolgáltató, ezért az szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket rejt magában. Kérem, szíveskedjenek a fenti hulladékkezelési szabályoknak megfelelően eljárni.

 

Balatonszárszó, 2020. július 17.

                                                                                               Fekete János s.k.

                                                                                                  polgármester