A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusa), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatait és a minősített adatokat, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

 

Közzététel a   Kötcse Község Önkormányzata által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III./4. pontjában nevesített ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó szerződésekről
 
                         
Szállító,kivitelező Szerződés kelte Szerződés típúsa Szerződés tárgya Szerződés időtartama Tényleges teljesítés időpontja Szerződés összege     e ft- ban
ÖKOBAU Kft. 3/18/2018 Vállalkozói Dózsa György utca           út felújítása 2018.03.18. - 2018.06.15. 6/15/2018 16.550
ÖKOBAU Kft. 2/20/2019 Vállalkozói Arany János utca             út felújítása 2019.02.20. - 2019.06.15. 6/15/2019 17.630
ÖKOBAU Kft. 3/6/2019 Vállalkozói Arany János utcai és Sósdombi úti járdák felújítása 2019.03.06. - 2019.06.30. 6/30/2019 12.142
ÖKOBAU Kft. 4/10/2019 Vállalkozói Templomkert környezetrndezési munkái 2019.04.10. - 2019.08.30. 8/30/2019 7.069
ÖKOBAU Kft. 4/2/2020 Vállalkozói Orvosi rendelő felújítása 2020.04.02.-2020.06.30. 6/30/2020 24.596
ÖKOBAU Kft. 8/5/2020 Vállalkozói Verseny utca                   út felújítása 2020.08.05. - 2020.08.28. 8/28/2020 6.000
ÖKOBAU Kft. 8/5/2020 Vállalkozói Petőfi, Sósdombi és Magyar utcák                    út helyreállítási munkái 2020.08.05. - 2020.09.30. 9/30/2020 10.096