A közfeladatot ellátó szerv közzéteszi a szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

                Kötcse Község Önkormányzata
Foglalkoztatottak  személyi juttatásaira vonatkozó adatok
2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek 41,425,900
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  600,000
Béren kívüli juttatások 500,000
Közlekedési költségtérítés 350,000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 42,875,900
Választott tisztségviselők juttatásai 6,226,800
Külső személyi juttatások  6,226,800
Személyi juttatások összesen: 49,102,700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                             3,750,923
Foglalkoztatottak létszáma: 17  fő