A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: Az önkormányzat közigazgatási területén – a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján -  a hulladék begyűjtését, szállítását, a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. – 8600 Siófok, Papfődi u. 3. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.

Rendelet: megtekintés