Ügyrendi-, Összeférhetetlenségi-, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó- és Ellenőrző Bizottság:

1. Geiger Attila elnök

2. Nagy Imre tag

3. Pacskóné Szalai Renáta tag