infoblokk esza

Projekt címe és célja: „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00014


Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Szerződött támogatási összeg: 50 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2019. november 14.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
PROJEKT CÉLJA Balatonszárszó Nagyközség, lakónépessége 2015. év eleji adatok alapján 1 947fő. Turisztikai jelentőségét 6 km-es Balaton parti szakasza erősíti. Ennek köszönhetően 39 db szálloda és panzió található a településen, a magánszállás helyek további 22 000 üdülőférőhelyet biztosítanak. 2015-ben 14 247 vendég összesen 32 949 vendégéjszakát töltött a településen. A település vasúti és közúti csomópontban fekszik az M7-es autópálya, az átvezető 7-es főút és a korszerű vasútvonal révén csatlakozik az országos közlekedési hálózatokhoz. Intézményrendszerét tekintve fontos szerepet tölt be a környező települések életében. Az általános iskola 6 település felső-, és 2 település alsó osztályos diákjait fogadja. A felújított 3 szakos orvosi rendelő, mikrokörzeti központként működik a felnőtt-, gyermek-, és fogorvosi ellátás biztosításában. A nagyközségben az alapinfrastruktúra kiépített, az utak, járdák állapota jó. A népesség és az állandó üdülők számának növelését üdülő és lakótelkek kialakítása révén is kívánja fokozni az önkormányzat. Szárszót az irodalmi élet balatoni központjának is tartják. Ezt József Attila emlékmúzeuma, versmondó táborok, irodalmi találkozók, a Csukás Színház révén érte el. Balatonszárszón jól kiépített vendéglátóhelyek, üzletek és termelői piac várja a nyaralókat. A település teljes egészében korszerű, folyamatosan karbantartott infrastruktúrával rendelkezik. Balatonszárszón számos civil szervezet működik, melyek teljes mértékben lefedik az élet különböző területeit. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata törekszik az együttműködésre a helyi civil szerveződésekkel, bevonva a döntéshozatalba a helyi lakosság véleményét és észrevételeit. A projekt célja Balatonszárszó Önkormányzat Hivatal épületének energetikai korszerűsítése. B) SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALOM Önállóan támogatható tevékenységek a.) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. Sikeres pályázat esetén a balatonszárszói önkormányzat épületének utólagos, teljes körű hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét hajtjuk végre. Ez az új, korszerű, a hatályos TNM rendeletben foglalt paraméterekkel bíró nyílászárók beépítésé, illetve a határoló felületek TNM rendeletnek megfelelő hőszigetelését jelenti. Az épület állagmegóvása mellett kiemelt célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése. d.) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: A teljes körű szigetelés mellett az épület tetejére egy 10kW teljesítményű napelemet helyezünk el, amely a szakértői számítások szerint elegendő a saját villamosenergia igény kielégítésére. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítható tevékenységek a)Akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés valósul meg b)Azbesztmentesítés – nem releváns c)Nyilvánosság biztosítása – a tevékenység az útmutatónak teljes körűen valósul meg d)Képzési anyag kidolgozása és elérhetővé tétele, képzés tartása az üzemeltetésben részt vevők számára. e)Szemléletformáló programok C) EGYÉB FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, hozzájárul az országos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez. D) Jelen beruházás Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 5.2. intézkedéséhez kapcsolódik, amely a megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztését célozza. Az intézkedés egyik fókuszterülete a közintézmények komplex energiahatékonysági felújítása, úgymint: - Intézmények épületgépészeti rendszerének energetikai célú korszerűsítése - Az intézmények épülethéj energiaveszteségének csökkentését szolgáló fejlesztések. E) MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK: A projekt által elérni kívánt, számszerűsíthető eredmények: A felhasznált fosszilis alapú villamos energia a beruházás hatására 74 766kWh-ról 15 367kWh-ra csökken, ami -59 399GJ/kWh csökkenést jelent. A vásárolt földgáz mértéke a beruházás hatására 173 678kWh-ról 51 221kWh-ra csökken, ami -440,85 GJ/kWh projektszintű változást (csökkenést) jelent. Az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés -618,18GJ/év. Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése a projekt hatására 84,44 CO2. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: korszerű hatályos jogszabályoknak megfelelő hő és páratechnikai értékekkel rendelkező épület.