Mint a legtöbb weboldal, mi is használunk sütiket (angolul ccokie-kat), hogy megfelelően tudjon működni.

A sütik engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de a legjobb felhasználói élmény elérése érdekében javasolt engedélyezni használatukat. A különböző böngészőkben is van lehetőség a sütik törlésére, és arra is van lehetőség, hogy teljesen megtiltsuk a sütik használatát, de ekkor előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem működnek megfelelően.

Mik azok a "sütik"?

A süti egy kis szöveges fájl, amelyet a webhely elment a számítógépre vagy a mobileszközre, amikor valaki felkeresi a weboldalt. A süti lehetővé teszi a webhely számára, hogy egy bizonyos ideig "emlékezzen" az oldalon végrehajtott műveletekire és beállításokra (például bejelentkezés, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így nem kell újra beírni azokat, amikor a felhasználó visszatér a webhelyre.

Mire használjuk a sütiketket?

Alapvetően négyféle előre definiált süti kategória létezik:


Szükséges sütik

Ezek elengedhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez. A szükséges cookie-k segítségével válik a webhely használhatóvá, ezek teszik lehetővé az olyan alapvető funkciókat, mint például az oldal navigáció. A weboldal nem működik megfelelően a szükséges cookie-k nélkül.

Beállítás sütik

A cookie-k, amelyek lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy emlékezzenek a felhasználói információkra, például a nyelvre stb.

Statisztikai sütik

A statisztikai cookie-k információk névtelen összegyűjtésével és jelentésével segítenek a webhelytulajdonosok számára, hogy megértsék, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ez a kategória magában foglalja a Google Analytics szolgáltatást is.

Marketing sütik

A látogatók nyomon követésére és a hirdetések és a promóciós tartalmak megjelenítésére használt cookie-k

Böngészőknél:

Managing cookies

Most modern broswers allow you to manage cookies saved on your computer. For example you may wish to accept all cookies or reject all cookies.
Google Chrome

To amend the cookies settings:

Click on the chrome menu.
Select settings.
Click + Show advanced settings at the bottom of the page
Under the Privacy section click the Content settings button
In the Cookies section you are able to change the settings, such as allow cookies, remove all cookies, block third party cookies.

Further, more detailed instructions are available here: http://support.1d5920f4b44b27a802bd77c4f0536f5a-gdprlock/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
Internet explorer 8, 9 and 10

Select the Tools menu (ALT-X)
Select Internet Options
Click the Privacy tab
Move the slider to choose your preferred settings.
For more specialised settings click on the Advanced button, check the Override cookie handling checkbox and modify the settings to suit your requirements.

Further instruction are available here: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Mozilla Firefox

Select Options
Click the Privacy tab

To clear cookies, select the remove individual cookies link.

To amend the cookie settings, change the Firefox will dropdown in the History section to Use custom settings for history.

Further instructions are available here: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari

Choose Safari settings menu
Select Preferences
Click the Privacy tab.
In the Block cookies section, specify whether the browser should accept or reject cookies from websites.
If you want to see which websites store cookies on your computer, click Details.

If you set Safari to block cookies, you may need to temporarily accept cookies to open a page. Repeat the above steps, selecting Never in the “Block cookies” section. When you’re done with the page, block cookies again, and then remove the page’s cookies.

Further details are available here:http://support.apple.com/kb/PH11913
Other browsers

With new devices being created all the time, including tablets and phones it is not possible to list every browser for every device. The best advice is to consult the manufactures website for further instructions regarding cookies.

Adatkezelésünk idevágó része:

A következő típusú adatok tárolását végezzük:

Ezen adatok tárolása a Tárhelyszolgáltató szerverén történik, ami biztonságos (titkosított) kapcsolaton keresztül érhető el. Az adatkezelés célja a feliratkozott érdeklődők számára történő információk, ajánlatok, weboldal kezelésével kapcsolatos tudnivalók küldése hírlevél formájában. A hírlevélre feliratkozott személyek bármikor leiratkozhatnak a hírlevélküldő listáról a weboldalon illetve a hírlevelek végén található link segítségével. Ilyenkor adataik véglegesen törlődnek.

  • Az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkezett megkeresések esetén (a feladó e-mail címe és a feladó neve).

Ezen adatok tárolása az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail fiók alatt történik a szolgáltató szerverén. Az adatkezelés célja a levélben történt megkeresésre való válaszadás. Mivel a beérkezett levelek rendszerint aktuális és fontos bejelentéseket tartalmaznak, azokat beérkezésüktől számított maximum 30 napig őrizzzük meg, majd törlésre kerülnek, vagy ezen határidő lejárta előtt is törlésre kerülhetnek, amennyiben azoknak megsemmisítését a levélíró kéri. Az adatok törlését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött e-mailben lehet kezdeményezni.

  • Ügyfelek adatai (a számlázáshoz szükséges adatok)

Elővétel esetén a számlázáshoz szükséges adatokat a számítógépre letöltve, külön fájlban tároljuk. Ezek a számlázás megtörténte után 14 nappal megsemmisítésre kerülnek.

Nyilatkozat az adatok kezeléséről

Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki, azokat a lehető leghamarabb megsemmisítjük, egyéb módon nem használjuk fel!

Jogorvoslat

Minden érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését (annak megörzési ideje alatt), illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról     ( Infotv.)