TÁJÉKOZTATÁS A PIAC 65. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK ÁLTALI LÁTOGATHATÓSÁGÁRÓL

 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet.) felhatalmazást adott a polgármestereknek arra, hogy a településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről rendelkezhessenek. A Korm. rendelet előírja, hogy a nyitva tartási idő alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

A fentiek alapján a 3/2020. (IV.21.) polgármesteri rendeletben a Balatonszárszói Helyi Termelői Piac látogathatóságát az alábbiak szerint határoztam meg:

A piacot 2020. április 24. napjától a kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a 65. életévüket betöltött személyek a kizárólag 8.00 óra és 9 óra 30 perc közötti időben látogathatják.

Ebben az időszakban rajtuk kívül a piacfelügyelő és az ott árusítók tartózkodhatnak csak a piac területén.

A fiatalabb korosztályba tartozók 9 óra 30 perctől látogathatják a piacot.

Balatonszárszó, 2020. április 22.

Fekete János s.k.
polgármester