Tisztelt Ügyfeleink!

Ertesítem Önöket, hogy a koronavírus járvány megelőzése érdekében a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 17-től az ügyfélfogadás korlátozásra kerül.

Kérjük, hogy a személyes ügyintézés helyett a telefonon és postai úton történő ügyintézést vagy az elektronikus ügyintézést vegyék igénybe.

Telefonszám: +36 84/ 362-501, +36 84/ 367-531, +36 30/444-7993 (anyakönyvi ügyekben)
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (anyakönyvi ügyekben)
Postai cím: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

Elektronikus ügyintézés:
Az E-önkormányzat portál (Portál) elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat biztosít, ahol személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenórizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.
A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.
Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.
Amennyiben az ügyintézés során személyes megjelenés elengedhetetlenül szükséges, kérjük szíveskedjenek előzetesen telefonon egyeztetni.

Együttműködésüket köszönöm.

Balatonszárszó, 2020. március 16.

István Ildikó

 

Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal A polgármester és a jegyző a járvány megelőzése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

Ügyfélfogadásra és ügyintézésre vonatkozó szabályok:
2020. március 18-től visszavonásig

Személyes ügyfélfogadásra korlátozottan van lehetőség, az ügyintézés (természetes személyekkel
és jogi személyekkel is) telefonon +36 84/ 362-501, e-mailen Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy
elektronikus ügyintézés útján (E-önkormányzati Portál) történik.

A feltétlenül személyes megjelenést igénylő esetekben a hivatalban ügyfélfogadási időn belül, előre egyeztetett időpontban van lehetőség. A szükséges eszközöket és védőfelszerelést (kesztyű, szájmaszk, fertőtlenítő) a pénzügyi vezetői feladatokat ellátó ügyintéző biztosítja. A személyesen átvett iratokat 3 napig elzártan kell tárolni, majd csak azt követően kerül át az illetékes irodához ügyintézésre. A telefonon érkezett bejelentéseket a telefonközpont továbbítja az ügyintézőhöz, aki az adott ügytípustól függően a szükséges intézkedés megtétele érdekében az eljárást megindítja. A járvánnyal kapcsolatos bejelentések, panaszok felvétele a polgármesteri titkárságon történik. A bejelentést követően az ügyintéző értesíti az intézkedés tárgykörétől függően a háziorvost, illetve a rendőrséget.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezései 2018. január 1-től az önkormányzatok oldaláról is előírják, hogy biztosítani kell ügyeik elektronikus intézhetőségét, továbbá az informatikai együttműködések törvényben foglaltak szerinti kialakítását. Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál internetes oldalán érhető el az ügyfelek részére: https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap.

A Portál funkciói:

Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti.
Online űrlapkitöltéssel és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás), online űrlapkitöltéssel és beküldéssel (az ügyfél azonosítását igényli), a portálon keresztül az integrált e-Papír szolgáltatás is elérhető, azon ügyekre, amelyekhez nem áll rendelkezésre a konkrét ügyhöz tartozó strukturált űrlap.
Ügykövetés: az ügyfelek lekérdezhetik az általuk, a Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is (az ügyfél azonosítását igényli), adóegyenleg lekérdezés: az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét (az ügyfél azonosítását igényli).

A Portál-on az alábbi ügytípusokhoz kapcsolódó, elektronikusan is kitölthető nyomtatványok találhatóak meg pl.: 1. helyi adóhoz, és átengedett központi adóbejelentéshez, bevalláshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 2. ipar kereskedelem szakterülethez kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 3. hagyatéki eljárással összefüggő kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 4. szociális ellátáshoz kapcsolódó elektronikus nyomtatvány űrlapok 5. anyakönyvi kivonat kérelem elektronikus nyomtatvány űrlapok. Az Önkormányzati Hivatali Portál használatának részletes szabályait Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata hivatalos honlapján (www.balatonszarszo.hu) találhatják meg, a „DOKUMENTUMOK” menüponton belül a”NYOMTATVÁNYOK E-ÜGYINTÉZÉS”
menüponton belül.

Szervezeti egységenkénti tájékoztatók Felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető az ügyfajták alatti ügyintézőktől és telefonszámok.

Műszaki ügyek: Balázs Zsuzsanna 118. mellék

 • közterület-használat
 • közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás
 • településképi bejelentési eljárás
 • katasztrófavédelmi referensi feladatok ellátása.

Szociális ügyek: Gipp Istvánné 122. mellék

 • települési támogatási kérelmek
 • házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés
 • gyermekvédelmi ügyek
 • Balatonföldvári Gyermekjóléti Szolgálat (személyes gondoskodást nyújtó ellátások)

  Az összes megítélt támogatás (készpénz, utalvány, egyéb stb.) postai úton kerül kézbesítésre.

Humánszolgáltatási ügyek: Kálosiné Gyimesi Mária 123. mellék. Gipp Márta 110. mellék

 • Balatonszárszó önkormányzati fenntartású intézményeivel kapcsolatos ügyek:
 • Balatonszárszói Százszorszép Óvoda és Mini Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátása)
 • Balatonszárszói Háziorvosi Szolgálat, Fogorvos, Védőnői Szolgálat (járóbeteg szakellátás).
 • Háziorvosokkal kapcsolatos ügyek
 • Pandémiás időszakban a külső szervezetek riasztási, kapcsolattartási pontjainak a
  meghatározása, és rögzítése, változások követése (orvosok, védőnő, gyermekjóléti sz.)

Hatósági ügyek: Varga-Matiscsák Rita 107. mellék

 •  kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély kérése, ezek megszüntetése,
 • telephely- bejelentése, engedélyezése, megszüntetése,
 • üzleti- és nem üzleti célú szálláshelyek bejelentése, megszüntetése,
 • piacok, vásárok, bevásárlóközpontok bejelentése, engedélyeztetése, megszüntetése,
 • zenés, táncos rendezvények engedélyeztetése,
 • üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyeztetése ezekkel összefüggő adatváltozások bejelentése,
 • talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés

Hegedüs Ágnes 101. mellék

 • állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos bejelentések,
 • nem közterületi ingatlanon elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával
 • kapcsolatos bejelentések,
 • zajhatárérték megállapítására irányuló kérelmek,
 • panaszok, lakossági bejelentések, zajpanaszok,
 • közösség ellenes együttélés szabályainak megsértése ügyében benyújtott kérelmek,
 • pandémiával és a védekezéssel kapcsolatos felvilágosítás és tájékoztatás végrehajtása

István Ildikó 117. mellék.

 • társasházak törvényességi felügyeletére irányuló kérelmek,
 • birtokvédelmi eljárásra irányuló kérelmek
 • pandémiás terv elkészítése, felülvizsgálata, közreműködés a végrehajtásban

Adóügyek:
Az adóügyi csoport minden nemű helyi adóügyben, az Adó- és értékbizonyítvány, valamint az adóigazolások kiállításával kapcsolatos ügyekben a kérelmek elektronikus úton terjeszthetők elő, a fentiekben részletezett módon.
Stikkelné Kazsoki Margit 105. mellék
Zerginé Kovács Márta 105. mellék
Gángó Bernadett 106. mellék

Anyakönyvi ügyek:
Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítvány iránti kérelmek csak postai úton és ügyfélkapun keresztül nyújthatók be. Amennyiben ügyfélkapuval nem rendelkeznek, úgy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre juttathatják el kérelmüket. Reichertné Földesi Katalin Kötcsei Kirendeltség, +36 84/ 367-531 Ügyfélfogadás az ügyintézővel telefonon előre egyeztetett időpontban, csak otthon történt születés és új haláleset bejelentése esetében van.

Pénzügyi ügyek:
A Hivatal Pénztára nem fogad ügyfeleket. A kifizetések postai úton kerülnek kifizetésre. Települési támogatások kifizetése postai úton történik.
Információkérés: Szabóné Balassa Mónika 110. mellék

Védőeszközök, antivirális szerek beszerzésének koordinálása a hivatalban. Kauer Rita 111. mellék
Ha a járvány nagymértékben terjedne el településünkön, figyelemmel a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály és az Operatív Törzs ajánlására, illetve a Kormány intézkedéseire a Hivatal vezetése elrendelheti a teljes hivatalra vonatkozóan a hivatali ügyeleti rend bevezetését. A hivatali ügyeleti rend kialakítása a jegyző feladata. Ebben az esetben munkavállalóinknak lehetőséget biztosítunk az otthoni munkavégzésre és az ügyintézés a megadott mobil telefonszámokon is kezdeményezhető. A hivatali ügyeleti rend bevezetéséről és a hivatallal történő kapcsolattartás módjáról a honlapon és hirdetményen keresztül tájékoztatjuk az ügyfeleket.

Megértésüket és türelmüket kérjük a rendkívüli helyzetre való tekintettel!

Balatonszárszó, 2020. március 18.

Fekete János s.k.
polgármester

István Ildikó s.k.
aljegyzői feladatokat ellátó ügyintéző
jegyző helyettese