BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

7/2020. (V.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a május 1. napjára és a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről

 

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020.(IV.30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020.(IV.30.) Korm. rendelet 1. §-ában kapott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és személyi hatálya

1.§ Jelen rendelet célja annak érvényre juttatása, hogy a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetben az állampolgárok közötti szociális érintkezés lehető legkisebb mértékűre csökkenjen, ezzel megakadályozva a koronavírus terjedését.

2. Balatonszárszó egyes közterületeinek lezárása

2.§ Balatonszárszó Nagyközség Polgármestere megtiltja a belépést és a tartózkodást

            a) a Tóparti park (711. hrsz.)

            b) az Óratér (Fő utca 1.)

            c) a szökőkút körüli tér (Ady E. u. 2.)

            d) a Mikszáth K. u. 2. szám alatti központi strand előtti parkoló

területén.

3. A rendelet időbeli hatálya

3.§ (1) A rendelet 2020. május 1. napján 12.00órakor lép hatályba.

      (2) A rendelet 2020. május 3. napján 24.00 órakor hatályát veszti.

 

               Fekete János s.k.                                      Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

                          polgármester                                      címzetes főjegyző megbízásából

                                                                                    István Ildikó s.k.

                                                                                      aljegyzői feladatokat ellátó ügyintéző

 

A rendelet kihirdetve:  2020. május 1-jén 9.00 órakor

            Gerstnerné dr. Kiss Ildikó

       címzetes főjegyző megbízásából

                  István Ildikó s.k.

    aljegyzői feladatokat ellátó ügyintéző