Balatonszárszó Nagyközség Polgármesterétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Telefon: 84/362-501

Tisztelt Balatonszárszói Lakosok! Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

2020. április 9-én a Kormány felhatalmazást adott a polgármestereknek, hogy április 13-án éjfélig a kijárási korlátozásról szóló Kormányrendeletben foglaltaknál szigorúbb, speciális korlátozásokat rendeljenek el saját településükre vonatkozóan. E hatáskörömben eljárva, a járvány terjedésének megakadályozása érdekében, a húsvéti ünnep idejére Balatonszárszó bizonyos, sokak által látogatott részeit lezárattam. Örömmel tapasztaltam, hogy a rendelkezéseket mind a helyi lakosok, mind a településünkre látogatók tudomásul vették és betartották.  A rendőrség és a polgárőrség részéről hivatalos intézkedés nem történt.

Tájékoztatom Önöket, hogy a fenti felhatalmazás alapján 2020. április 13. napjáig lezárt közterületek (Tóparti park, Óratér, a szökőkút körüli tér és a Központi strand parkolója) a tegnapi naptól újra látogathatók a kijárási korlátozásról szóló Kormányrendeletben foglalt korlátozások betartása mellett. A strandok és a játszóterek visszavonásig zárva maradnak, azok területére továbbra is tilos belépni.

Annak ellenére, hogy az Önkormányzat tapasztalatai szerint a helyben lakók és ingatlannal rendelkezők követik a járványügyi szabályokat és fegyelmezetten betartják a helyi valamint a központi intézkedéseket, több javaslat érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hogy a veszélyhelyzet fennállásáig az üdülőtulajdonosokat tiltsa ki az Önkormányzat Balatonszárszóról.  Engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket és azok magyarázatát:

Mivel az országban jelenleg is kijárási korlátozás van érvényben, ezért a  lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására kizárólag a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. A jogszabály értelmében magánlakásnak minősül minden olyan tartózkodási hely, helyiség, mely a magánszemély életvitelét rendszeresen vagy ideiglenesen szolgálja. A helyiség jellege nem mérvadó, se a használat jogcíme (bérlet, tulajdon, haszonélvezet stb.). A magánlakásban az ember rendszeresen vagy időközönként visszatérően tartózkodik, ott az általános, biológiai életvitelével kapcsolatos tevékenységet végez.

Ennek értelmében - természetesen a kijárási korlátozás valamennyi rendelkezését betartva - a nyaralótulajdonosoknak ugyanúgy joguk van balatonszárszói ingatlanjukban tartózkodni, mint az állandó lakóhellyel rendelkezőknek. Polgármesteri hatáskörben a központi jogszabályokkal ellentétes döntés nem hozható, tehát nincs lehetőség a nyaralótulajdonosoknak megtiltani azt, hogy a járvány miatt fennálló veszélyhelyzet idején, tartósan vagy ideiglenesen üdülőingatlanjukban tartózkodjanak.

Higgyék el, az üdülőtulajdonosoknak ugyanúgy érdekük az egészségük védelme és a vírus terjedésének megakadályozása, mint a helyi lakosoknak, ezért kérem, tartózkodjanak a velük szembeni durva megnyilvánulásoktól, tanúsítsanak megértést azon embertársaikkal szemben, akik a járvány sok lemondással járó időszakát Balatonszárszón szeretnék eltölteni!

Egy korábbi alkalommal már szóltam a példás civil összefogásról, amely falunkban megvalósult az utóbbi hetekben. Ismételten meg kell említenem azt, hogy az Önkormányzat által finanszírozott védőeszközök mellett mekkora segítséget jelent a szárszói lakosok önkéntes hozzájárulása a járvány elleni védekezéshez.  A Képviselő-testület nevében köszönetemet fejezem ki a kézzel készített mosható maszkokért: Somogyvári Gábornénak, Richterné Földesi Margitnak, Kilvingerné Molnár Margitnak, Löveyné Móricz Ágnesnek, Ács Istvánnénak, Apáti Kinga Csillának, Apáti Emőke Tündének, Egry Ágnesnek, Heckl Józsefnének, Mihályiné Molnár Zsuzsannának, Dr. Méhészné Béres Erzsébetnek, Balassáné Vinkler Ivettnek, György Ágnesnek, Horváth Istvánnak és a Szárszóért Településgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek.

Nem csak a magánszemélyeknek, hanem a helyi vállalkozóknak is köszönet jár azért a példaértékű összefogásért, amelyet elindítottak településünkön. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére, tárgyi eszközökkel és pénzbeli hozzájárulással is támogatják az Önkormányzatot feladatainak ellátásban.

Néhány szó a helyi egészségügyi helyzetről:

Balatonszárszón jelenleg 2 fő tartózkodik hatóságilag elrendelt karanténban és 2 fő önkéntes házi karanténban. A településünkre vonatkozó járványügyi helyzetről a későbbiekben Dr. Hódi István háziorvos ad bővebb tájékoztatást.

Április 14-én a Művelődési Házban - speciális intézkedések mellett - véradást tartottak. 41 fő donor jelent meg, és több mint 15 liter vér gyűlt össze, így segítve az egészségügyi ellátást. Az Önkormányzat fertőtlenítőszert biztosított az eseményen a véradók és az egészségügyi dolgozók biztonságának érdekében.

Végezetül röviden tájékoztatom Önöket a járvány miatt szükségessé vált gazdasági intézkedésekről:

Bizonyára sokan értesültek már arról, hogy a múlt heti intézkedéseiben a Kormány az év végéig felfüggesztette az idegenforgalmi adót és elvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól.

Tájékoztatásul: 2019. évben Balatonszárszón 35.051.802.-Ft volt az idegenforgalmi adóbevétel, a beszedett gépjárműadó összegének 40%-a pedig - amely az önkormányzatot illeti meg - 8.568.180.-Ft bevételt jelentett.

Valószínűsíthetően azonban még több bevételünket is érinteni fogják a korlátozó intézkedések. A közterület-használati díjak, a központi strand bevétele és az iparűzési adó-bevétel is jelentősen csökkenni fognak a járványügyi intézkedések következtében.

A jelentős forráscsökkenés miatt jelen pillanatban is zajlik az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének áttervezése, amelyről a későbbiekben a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság elnöke fog tájékoztatást adni.

Balatonszárszó, 2020. április 15.

                                                                                                              Fekete János s.k.

                                                                                      polgármester