TÁJÉKOZTATÓ A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSRÓL

 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy ma reggel kihirdették, és holnaptól lép hatályba a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet.

A jogszabály értelmében kijárási korlátozást vezetnek be Magyarország egész területére március 28. és április 11. között. Két héten keresztül az otthonunkat vagy a lakóhelyünket csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatjuk el.

Természetesen nem arról van szó, hogy senki nem mehet ki az utcára, viszont mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Lakóhelyünket csak az alábbi –  rendeletben meghatározott – alapos indokkal hagyhatjuk el:

            – munkavégzés céljából

             – kiskorú gyermeket kísérünk napközbeni kiscsoportos felügyelet okán

            – egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele céljából

            – üzletben, dohányboltban, piacon vagy üzemanyag-töltőállomáson történő vásárlás céljából

            – állatok ellátása céljából

            – szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából (pl. elvált szülő gyermekének látogatása) és

            – hitélet gyakorlásának céljából.

A rendelet lehetővé teszi a részvételt szűk családi körben tartott esküvőn és temetésen.  Számos szolgáltatást is lehetőségünk van továbbra is igénybe venni (pl.  fodrász, manikűrös, szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások, szervíz szolgáltatások)

A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés (hivatali, banki, postai szolgáltatások) is megengedett.

Továbbra is lehet egyéni szabadidős sporttevékenységet folytatni, és sétálni is szabad – lehetőség szerint zöldterületen – azzal a megkötéssel, hogy ezen tevékenységek egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytathatók és másoktól meg kell tartani legalább 1,5 méter távolságot. Ez a gyakorlatban az jelenti, hogy egyedül vagy a velünk együtt lakókkal ki lehet menni a szabadba sétálni, futni, kerékpározni, kutyát sétáltatni, de figyeljünk arra, hogy ne csoportosuljunk, és másoktól tartsuk minél nagyobb távolságot.

Fontos változás, hogy 2020. március 28-tól a 65 évnél idősebbek élelmiszerüzletbe, drogériába, piacra vagy gyógyszertárba kizárólag 9 és 12 óra között mehetnek vásárolni. Rajtuk kívül ebben az időszakban nem tartózkodhat más, csak az ott dolgozók.

A fiatalabb korosztályba tartozók 9 óra előtt és 12 óra után látogathatják az említett kereskedelmi egységeket.

Tilos a vendéglátóegységekben tartózkodni – az ott dolgozók kivételével -, de továbbra is folytatódhat az elvitelre történő kiszolgálás.

A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. A szabályok megszegése szabálysértés, a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Kérem, hogy a rendeletben foglaltakat saját és embertársaik egészségének megóvása érdekében fokozottan tartsák be.

Fekete János     s.k.
polgármester