Tájékoztató az újonnan elnyert és a folyamatban lévő pályázatokról

 infoblokk esza

 

 

 

 

 

 

 

Projekt címe és célja: „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében” EFOP-1.5.2-16-2017-00005
Kedvezményezett neveBalatonföldvár Város Önkormányzata,
Konzorciumi tagok: Balatonszárszó Község Önkormányzata, Bálványos Község Önkormányzata,
Kereki Község Önkormányzata, Teleki Község Önkormányzata.
Támogatást biztosította: Európai Szociális Alap

Szerződött támogatási összeg: 244.21 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2020. február 29.
infoblokkhh
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt indulását megelőző elemzések során fény derült a helyi szükségletek alapján fejlesztendő területekre, melyek elősegítették a célok eléréséhez szükséges stratégia kidolgozását.

A konstrukció elsődleges célja: a kulturális- és társadalmi tőke, illetve az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként a konzorciumi településeken élők megismerhetik a lakóhelyük különböző értékeit és alkalmasabbá válhatnak a környezetükben és önmagukban rejlő erőforrások kiaknázására.
A másik fő cél az európai uniós támogatás segítségével:a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt nehézségek komplex,- a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó, területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A projekt megvalósításával az alábbi eredményekhez járulunk hozzá:a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatása, a területi különbségek csökkentése,- a humán közszolgáltatások tekintetében, egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának erősítése, a rászoruló csoportok foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci helyzetük fejlesztése, a társadalmi felzárkózás folyamata, a minőségi,térítésmentes szolgáltatásokhoz való hozzáférés editálása, ágazati együttműködések és integrált megoldások kialakítása, az országosan homogén szolgáltatások differenciálása.


Projekt címe és célja: ”Balatonszárszói mini bölcsőde bővítése” TOP-1.4.1-19 –SO1-2019-00016 BŐVEBB információt a linkre kattintva érhetnek el: Kattints ide


Projekt címe és célja: „Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00014
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szerződött támogatási összeg: 50 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2019. november 14.
energetika
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
PROJEKT CÉLJA Balatonszárszó Nagyközség, lakónépessége 2015. év eleji adatok alapján 1 947fő. Turisztikai jelentőségét 6 km-es Balaton parti szakasza erősíti. Ennek köszönhetően 39 db szálloda és panzió található a településen, a magánszállás helyek további 22 000 üdülőférőhelyet biztosítanak. 2015-ben 14 247 vendég összesen 32 949 vendégéjszakát töltött a településen. A település vasúti és közúti csomópontban fekszik az M7-es autópálya, az átvezető 7-es főút és a korszerű vasútvonal révén csatlakozik az országos közlekedési hálózatokhoz. Intézményrendszerét tekintve fontos szerepet tölt be a környező települések életében. Az általános iskola 6 település felső-, és 2 település alsó osztályos diákjait fogadja. A felújított 3 szakos orvosi rendelő, mikrokörzeti központként működik a felnőtt-, gyermek-, és fogorvosi ellátás biztosításában. A nagyközségben az alapinfrastruktúra kiépített, az utak, járdák állapota jó. A népesség és az állandó üdülők számának növelését üdülő és lakótelkek kialakítása révén is kívánja fokozni az önkormányzat. Szárszót az irodalmi élet balatoni központjának is tartják. Ezt József Attila emlékmúzeuma, versmondó táborok, irodalmi találkozók, a Csukás Színház révén érte el. Balatonszárszón jól kiépített vendéglátóhelyek, üzletek és termelői piac várja a nyaralókat. A település teljes egészében korszerű, folyamatosan karbantartott infrastruktúrával rendelkezik. Balatonszárszón számos civil szervezet működik, melyek teljes mértékben lefedik az élet különböző területeit. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata törekszik az együttműködésre a helyi civil szerveződésekkel, bevonva a döntéshozatalba a helyi lakosság véleményét és észrevételeit. A projekt célja Balatonszárszó Önkormányzat Hivatal épületének energetikai korszerűsítése. B) SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALOM Önállóan támogatható tevékenységek a.) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. Sikeres pályázat esetén a balatonszárszói önkormányzat épületének utólagos, teljes körű hőszigetelését és nyílászáróinak cseréjét hajtjuk végre. Ez az új, korszerű, a hatályos TNM rendeletben foglalt paraméterekkel bíró nyílászárók beépítésé, illetve a határoló felületek TNM rendeletnek megfelelő hőszigetelését jelenti. Az épület állagmegóvása mellett kiemelt célunk az energiatakarékos működés feltételeinek megteremtése. d.) Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: A teljes körű szigetelés mellett az épület tetejére egy 10kW teljesítményű napelemet helyezünk el, amely a szakértői számítások szerint elegendő a saját villamosenergia igény kielégítésére. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítható tevékenységek a)Akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés valósul meg b)Azbesztmentesítés – nem releváns c)Nyilvánosság biztosítása – a tevékenység az útmutatónak teljes körűen valósul meg d)Képzési anyag kidolgozása és elérhetővé tétele, képzés tartása az üzemeltetésben részt vevők számára. e)Szemléletformáló programok C) EGYÉB FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, hozzájárul az országos üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez. D) Jelen beruházás Somogy Megye Területfejlesztési Programjának 5.2. intézkedéséhez kapcsolódik, amely a megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztését célozza. Az intézkedés egyik fókuszterülete a közintézmények komplex energiahatékonysági felújítása, úgymint: - Intézmények épületgépészeti rendszerének energetikai célú korszerűsítése - Az intézmények épülethéj energiaveszteségének csökkentését szolgáló fejlesztések. E) MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK: A projekt által elérni kívánt, számszerűsíthető eredmények: A felhasznált fosszilis alapú villamos energia a beruházás hatására 74 766kWh-ról 15 367kWh-ra csökken, ami -59 399GJ/kWh csökkenést jelent. A vásárolt földgáz mértéke a beruházás hatására 173 678kWh-ról 51 221kWh-ra csökken, ami -440,85 GJ/kWh projektszintű változást (csökkenést) jelent. Az energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés -618,18GJ/év. Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése a projekt hatására 84,44 CO2. Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: korszerű hatályos jogszabályoknak megfelelő hő és páratechnikai értékekkel rendelkező épület.


Projekt címe és célja: „Balatonszárszó kulturális és aktív turisztikai fejlesztése” TOP-1.2.1.-15-S01-2016-00020
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szerződött támogatási összeg: 100 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2020. december 28.
aktivturisztfejl
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
Balatonszárszó társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztése a 2015. novemberében elkészített „Fejlesztési, építészeti koncepcióterv” alapján kerül meghatározásra. Az A keretre nyújtunk be támogatást. A kulturális turisztikai elemek és fejlesztések olyan szolgáltatásokat és turisztikai attrakciókat hoznak létre, amik a település idényturisztikai jellegét kitolná, egész évben látogatható programokkal és attrakciókkal a szezont állandóvá teszi. A szezon kitolásával, az állandó vendégek biztosításával, a turisztikai szolgáltatások szélesebb kínálatával bővül a település. A turisztikai attrakciók egyik fő eleme József Attila, Szárszó József Attilája, a másik Csukás István író, díszpolgár életműve, Szárszó mint irodalmi, művészeti és értelmiségi központ jellegének az erősítése és a mesevilág által a családok és a gyermekek számára létrejövő gyerek és családbarát fejlesztések. A kulturális turizmus kiegészíti a nyári üdülőturizmust, valamint a kerékpáros fejlesztési résszel az aktív turisták megjelenését is elősegíti a településen. A fejlesztés hozzájárul az aktív pihenés és turizmus fejlesztéséhez, a szellemi és kulturális értékek és hagyományok megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A kulturális turisztikai fejlesztés egész éves turisztikai forgalmat generál a településen, ezzel növelve a turisztikai bevételeket. A pályázat programja a község fejlesztési koncepció részeivel kíván összhangot teremteni, finanszírozási hátteret nyújtani: A teljes part menti terület, és a tervezett fejlesztések a teljes part menti fejlesztési területet kezeltük egy egységként, ami szorosan összefüggő elemekből épül fel a következő módon: Horgászhelyek kialakítása – Strand – Tó park – Csukás színház – Mesepark - Szárszó Bike A turisztikai fejlesztések hosszú távon fenntartható, előzetes igényfelmérés alapján kerültek meghatározásra, valamint a célcsoport igényeinek megfelelően kialakításra. Hozzájárulnak látogatószám növeléséhez, a turisták költéseinek növekedéséhez, a "balatoni szezon" egész évre történő kitolásához. Kapcsolódik a településen megvalósult szálláshelybővítésekhez, turisztikai attrakciót kínálva számukra. A projekt során korszerű és hatékony eszközöket veszünk igénybe, a célcsoportnak megfelelően. A tervezett fejlesztésekkel időjárás-független kínálatot nyújtunk szociális fogadótérrel egybekötve. a vonzerőkhöz kapcsolódóan állandó kiállítással/parkkal, információs vers-kioszkkal, online jegyrendeléssel, animációval, filmvetítéssel bővítjük a kínálatot. Vers-kioszkjainkkal interaktív irodalmi élményt nyújtunk. Ezen eszközök segítségével helyi irodalmi élménnyé változik a település egésze, melyben a kioszk helyszíne is egyben egy mesejelenet. Évente megrendezésre kerülő irodalmi rendezvények évi 4 alkalommal biztosítják a kulturális örökség ápolását, a magyar versírók és meseírók életműveit. A meseparkban megelevenednek népszerű mesefiguráink, élő panoptikummal. Egységes tematikát és arculatot tervezünk, melybe a Turisztikai Egyesületen, mint partneren keresztül a helyi szolgáltatókat bevonjuk a projektbe, menük és turisztikai csomagok kialakításával, összehangolásával egységes képet nyújtunk, egész éves nyitva tartással tervezve. A szolgáltatások életkortól független, mindenki számára elérhető szolgáltatások, gyalogosan vagy kerékpárral érkezve - csatlakozva a Balatoni Kerékpárút-fejlesztések koncepciójához. Mindezt több nyelven elérhetővé téve. A fejlesztéssel 4 fő munkahely létrejöttét tervezzük, közvetetten a szolgáltatóknál több munkahely létesül. A fejlesztett szolgáltatások által a település attrakciója, programcsomagja a térségbe érkező vendégek számára több napos turisztikai attrakcióval szolgál, térségi szinten kibővíti a szezonalitást, újabb látogatókat, szélesebb rétegeket vonzz. Az önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanjainak fejlesztésével komplex szolgáltatást nyújt vendégeinek, egyben Balatonszárszó a Magyar Irodalom és Mese Városává válik. Összhangban a felhívásban szereplő célokkal foglalkoztatás-bővítéssel, a helyi gazdaság élénkítésével, a turisták költésének növekedésével, így a helyi bevételek növekedésével jár a projekt.


Projekt címe és célja: „Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón” TOP-1.1.3.-16-S01
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szerződött támogatási összeg: 50.93 millió Ft
Támogatás mértéke:     100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2019. augusztus 30.
piac
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
A projekt célja Balatonszárszó Nagyközség, lakónépessége 2015. év eleji adatok alapján 1 947fő. Turisztikai jelentőségét 6 km-es Balaton parti szakasza erősíti. Ennek köszönhetően 39 db szálloda és panzió található a településen, a magánszállás helyek további 22 000 üdülőférőhelyet biztosítanak. Balatonszárszón jól kiépített vendéglátóhelyek és üzletek várják a nyaralókat. A település teljes egészében korszerű, folyamatosan karbantartott infrastruktúrával rendelkezik. Célunk a piaci tevékenységhez kapcsolódó minőségi szolgáltatások körének bővítése az építészeti értékek és az infrastrukturális elemek fejlesztése által. Ezzel párhuzamosan a szolgáltatások szezonalitásnak csökkentése, valamint a vásárlói kör komfortérzetének hatékony növelése. A helyszíni vizsgálatok tapasztalatai alapján a problémák jelentős része a terület és az építmények (nem épületek) leromlott állapotából, a villamos hálózat kiépítésének hiányából és a fedett területek hiányából fakadnak. b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt Területe: 1057 m2 , megközelítőleg négyzet alakú, sík terület. Tulajdonos: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. A területen jelenleg is piac van, immár 16 éve. A fejlesztés által megcélzott Önállóan támogatható tevékenységek A) Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatása b) Meglévő piaci terület (vásár, kültéri elárusítóhely, ideiglenes kitelepülés, termelői piac, stb.), felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása. c) A piac területén, telekhatárán belül szükséges alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (közművek, utak, biztonsági sávok, gépjárműparkolók). d) Tevékenységekhez kapcsolódó új közös használatú kiszolgáló épület építése, létesítése, valamint nyitott és zárt árusító létesítmények kiépítése. A működő piac korszerűsítése forgalmi rendjét, műszaki megoldásait tekintve: - legalább 15 elárusítóhely kialakítása lefedett térben, - kiszolgáló létesítmény (raktár,iroda ,WC), lehetőleg - megújuló energiát hasznosító technológia alkalmazása - akadálymentesítés - új egységes burkolat - parkoló kialakítása - minimális zöldfelület c) A felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése: A fentieknek megfelelően a fejlesztés során megvalósul minimum egy önállóan támogatható tevékenység. A fejlesztés során minden tevékenység esetében a helyi termelőket, helyi alapanyagokat helyezzük előtérbe. A kiírás alapján, uj építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása, illetve amennyiben a fejlesztendő területen nincs az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület – esetünkben a területen épület nem található. A fejlesztés helyszíne az önkormányzat tulajdonában van és a megvalósított fejlesztéseket itt is fogjuk üzemeltetni. Az új piac meg fog felelni a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A projekt keretében sem eszköz, sem teherautó nem kerül beszerzésre. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra, tervezői költségbecslés és a felhívásban előírt korlátok alapján. Legkésőbb az első mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra fog kerülni olyan tételes tervezői költségbecslés is, amely az egyes tételek esetében az építőipari normagyűjtemény kódjait is tartalmazza. Az új piac akadálymentesített lesz a műszaki dokumentáció szerint. Megvalósulnak továbbá a felhívás által előírt energiahatékonysági intézkedések és esélyegyenlőség valamint környezetvédelmi szempontok is. d) A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt során teljesítésre kerülnek a szükséges tartalmi értékelési szempontok. e) Standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése: A projekt célja illeszkedik Somogy megye területfejlesztési programjának célrendszeréhez. A fejlesztés az alábbi célhoz illeszkedik: "3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása" A projekt eredményeként a helyben megtalálható erőforrások szélesebb körű felhasználásával megteremtjük a helyi termelés bázisait, kiépítjük a helyi termékek és szolgáltatások piacát, mellyel ösztönözzük a termelő, feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseit. A projekt tervezése és végrehajtása során széleskörű partnerség valósul meg. Támogatásban nem részesülő partnerként az üzleti tervben bemutatott szervezeteket fogjuk bevonni. A projekt keretében megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása: a vizesblokkok és a zárt épületrészek energiaellátása érdekében az optimális tetőfelületen napelemes rendszert helyezünk el.


Projekt címe és célja: „Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Európai Szociális Alap

Szerződött támogatási összeg: 7 millió Ft
Támogatás mértéke:     100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2018. június 29.
euszocalapasp
A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzat a környező településekkel – Kötcse és Nagycsepely Községi Önkormányzatokkal – közösen tartja fenn az Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalt. A közös hivatal központja Balatonszárszón található, ahol a három település gazdasági, és hatósági, valamint adó és szociális ügyeit is intézik. Ezen kívül pedig Kötcse és Nagycsepely településen működik még 1-1 kirendeltség is, ahol 1-1 kolléga látja el a lakosságot információval, továbbá segít a központi hivatal munkatársainak mindennapi feladatában pénzügyi és igazgatási területen. A közös hivatal munkaerő állománya 24 fő. Ebből a létszámból 17 fő fog az ASP rendszerrel dolgozni, ehhez szükséges 17 db kártyaolvasó is. Minden dolgozó külön munkaállomással rendelkezik (PC vagy laptop), az eszközök nagy százaléka alkalmas az ASP rendszer kiépítésére. Amely berendezés nem felel meg a rendszerkövetelményeknek, azokat a pályázat nyújtotta kereteken belül kívánjuk felújítani / kicserélni. Eszközbeszerzés: Szükséges 4 db laptop beszerzése jogtiszta Windows operációs rendszerrel és Microsoft Office csomaggal, valamint egy darab monitor az egyik meglévő munkaállomáshoz. A hálózati fejlesztés megkívánja a Rackszekrényt, az ehhez kapcsolódó szünetmentes tápot, továbbá a 48 portos switch elosztót. Az iratkezeléshez 1 db A/4-es multifunkciós nyomatkészítő berendezések beszerzendő. A hivatal továbbá vállalja, hogy 17 munkaállomásra (Kötcse és Nagycsepely megvalósítási helyszínen egyaránt) telepít 17 db kártyaolvasó berendezést az azonosíthatóság érdekében. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: Szükséges az egyes munkafolyamatokat átszervezni. Ennek keretében a folyamatok átalakítási feladatok felmérését, szabályzatok átalakítását, módosítását szükséges eszközölni. A felhívás szerinti kötelező szabályzatok (Iratkezelési és IT Biztonsági Szabályzat) módosításán túl, a kedvezményezett három másik szabályzat felülvizsgálatát, módosítását, elkészítését vállalja (Pénzkezelési Szabályzat, Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat, Szervezeti és Működési Szabályzat). Önkormányzati elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása: A kedvezményezett gondolva a jövő infrastrukturális és társadalmi trendjeire, valamint az e-közigazgatás térnyerésére, kialakítsa az elektronikus ügyintézéshez szükséges feltételeket. Ezáltal elektronikusan beadhatóvá válnának a különböző adónemek bevallásai. Ehhez természetesen különböző útmutató, tájékoztató és igény szerint bemutató / oktató lehetőségeket is biztosítanánk. Elérhetővé tesszük ezen szolgáltatást a hivatal portálrendszerén. Továbbá a szükséges rendeleti környezet is kialakításra kerül ezen ügyintézési ág működtetéséhez. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: Az önkormányzati ASP rendszer szakrendszerei közül az alábbi szakrendszereket kívánjuk integrálni: Iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. A szakrendszerekhez szükséges adattisztítás, a rendszerek testreszabása és paraméterezése, továbbá az adatmigráció. A migrációt a Központ által, központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével végezzük el. Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás: Az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatásra a Kedvezményezett az új rendszerrel dolgozó munkatársak 70-90 %-át kívánja elküldeni. Az ehhez szükséges utazási költséget a pályázatból kívánjuk, a felhívásban megadott kereteken belül biztosítani. Tesztelés, élesítés: Kedvezményezett munkatársai külső segítséggel végzik a rendszer tesztelését és élesítését. Tervek szerint 8 fő végezné ezt a tevékenységet. A költségek között szerepel ez a tevékenység is. Ezen tevékenység a Magyar Államkincstárral történő Szolgáltatási Szerződés megkötésével zárul. A csatlakozást a pályázati támogatás keretösszegéből kívánja a kedvezményezett megvalósítani. A szolgáltatások és az eszközbeszerzés értéke a közbeszerzési határértéket nem éri el (2015. évi CXLIII. Kbt.), így nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. Három árajánlat bekérésével oldjuk meg a versenyképességet.

magyar falu program

Projekt címe és célja: „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” MFP-NHI/2019
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Magyarország Kormánya

Szerződött támogatási összeg: 19 81 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2020. december 31.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázati kiírásra a Balatonszárszói József Attila Művelődési Ház nagyterme és színpada világításának korszerűsítésére és közösségi programok szervezésére, eszközök beszerzésére nyújtott be pályázatot az Önkormányzat 2019. május 14-én. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 19 812 004 Ft, mely összeg átutalása a múlt évben megtörtént. A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2020. december 31. A Művelődési Ház nagytermének és színpadának elavult világítás technikája 14 998 700 Ft-ból újulhat meg. Sor kerül a színpadi fénytechnika fejlesztésére, fényvezérlés kialakítására, a nagyterem – közönségtér világítás korszerűsítésére, vetítéstechnika beszerelésére. A korszerűsítési munkálatok elkezdődtek, befejezési határidő: 2020. június 15. A fennmaradó 4 813 304 Ft támogatási összegből a település közösségi életét meghatározó, helyi identitástudatot erősítő rendezvények valósulnak meg: a Lecsófesztivál és a Szüreti mulatság programjainak egy része, valamint eszközbeszerzés (25 db sörpad, hordozható projektor) finanszírozható. A projekt keretében egy fotópályázat is lebonyolításra került „Az én Balatonszárszóm” címmel. A fotópályázat 2020. február 15-én lezárult, a beérkezett fotókból rendezett kiállítás megtekinthető a Közös Önkormányzati Hivatal épületében. Ehhez kapcsolódóan új kiállítási paravánok megvásárlása is folyamatban van.


Projekt címe és célja: „Házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői alapellátáshoz, valamint belgyógyászati ellátáshoz szükséges eszközök és bútorok beszerzése” MFP-AEE/2019
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Magyarország Kormánya

Szerződött támogatási összeg: 5 millió Ft
Támogatás mértéke:100%
A támogatott projekt befejezési dátuma:

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
Az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Orvosi eszköz c., MFP-AEE/2019 számú pályázati kiírásra 2019. május 27-én nyújtott be pályázatot. A projekt által egészségügyi alapellátáshoz és egyéb szakirányú egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósítható meg.  Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 4.998.211 Ft. A támogatási előleg 100 %-os mértékű, 2019. évben a teljes összeg az Önkormányzat számlájára kiutalásra került. A pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás folyamatban van.

magyar falu programProjekt címe és célja: „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” MFP-BJA/2019
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Magyarország Kormánya

Szerződött támogatási összeg: 4.95 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2020. október 16.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:    
Az Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása c. MFP-BJA/2019 sz. pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be 2019. augusztus 30-án. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 4.949.817 Ft, mely járda javításhoz, felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére fordítható. A projekt megvalósítási helye: a Balatonszárszó, Dózsa Gy. utca 1676 hrsz. A megvalósítás során a felújított járdaszakasz hossza 300 méter, szélessége 1,2 méter.

 


banner 1024x231

 

Projekt címe és célja: „Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti központi strand strandfejlesztés ”PRLEV_00614_4_2019
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Magyar Turisztikai Ügynökség

Szerződött támogatási összeg: 52.86 millió Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A támogatott projekt befejezési dátuma:  2020. november 15.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019-ben  indította el a szabadvízi strandok fejlesztésének harmadik ütemét. A program keretében a települési önkormányzatok nyújthattak be egyedi támogatási igényt fizetős- és ingyenes kijelölt természetes fürdőhelyek (strandok) fejlesztésére. A konstrukció célja a minőségi élménykínálat megteremtésének előmozdítása, azaz a hazai kijelölt természetes fürdőhelyi kínálat minőségének javítása. Önkormányzatunk a Mikszáth K. u. 2. szám alatti központi strand fejlesztésére nyújtott be pályázatot 2019. november 29-én. Az igényelt támogatási összeg 124.050.000 Ft volt. A 2020. január 30-án  megszületett támogatói döntés értelmében a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 52.860.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Önkormányzatot. A támogatás mértéke 100 %, tehát önerő nem szükséges. A teljes támogatási összeg előlegként leigényelhető. A támogatói okirat értelmében 10.160.000. Ft összeg egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítására és egységes megjelenésű öltözőkabinok létesítésére fordítható. A fennmaradó 42.700.000 Ft támogatásból a jelenlegi vizesblokkok (2 db) felújítása, 2 db családi mosdó, egy klimatizált baba-mama szoba valamint egy önálló gyermekbarát zuhany és illemhely kialakítása valósulhat meg. Az akadálymentes vízbejutás feltételeinek megteremtése érdekében kialakításra kerülhet 3 db lejáró és egy 450 m2 nagyságú, partszakaszhoz csatlakozó napozóstég akadálymentes lejáróval. A projekt tervezett befejezésének napja: 2020. november 15.


Projekt címe és célja: „Balatonszárszó, Móricz Zsigmond utcai szabadstrand fejlesztése” PRLEV_00615_2_2019
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Magyar Turisztikai Ügynökség

Szerződött támogatási összeg: 101.37 millió Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A támogatott projekt befejezési dátuma:  2019. június 30.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
A projekt keretében Balatonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad strandjának teljes felújítása valósul meg. A vízbejutás feltételeinek javításával, új lejáró és azok gyermekeknek is elérhető korlátok biztosításával nagymértékben növekedik a biztonságérzet, A strandi terület öntözőrendszerrel történő ellátása, új növényzet telepítése, az ott tartózkodók komfortérzetét növeli. A régi gyermekjátszó lecserélésével, árnyékolókkal, valamint a pihenőterületeken elhelyezett utcabútorok telepítése, új hulladékgyűjtők beszerzése a kulturált pihenés lehetőségét teremti meg. Mobil értékmegőrző szekrények letelepítése a közbiztonságot növeli.  A vizesblokk felújításával, akadálymentesítéssel történő ellátása a higiéniai feltételek növekednek a strandi terület mindkét végén. A Wifi hálózat, a hangosítás, illetve az információs táblák biztosításával, valamint a napelemes kandeláberek kihelyezésével az információs és kommunikációs fejlesztésekkel a mai kor követelményeinek történő megfelelés biztosítható. A felfújható vízi élménypark telepítése egy teljesen új vendégcsalogató és marasztaló elem a múlt évben kialakított homokos gyermeköböl mellett, valamint 2 db Öltözőegység kialakításával a strandot használó családok, különböző korosztályok számára a minőségi strandolás és szabadidő eltöltés lehetőségének a biztosítása.


Projekt címe és célja: „Balatonszárszó, Bendegúz téri szabadstrand strandfejlesztés ”PRLEV_00614_4_2019
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatást biztosította: Magyar Turisztikai Ügynökség

Szerződött támogatási összeg: 50.65 millió Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A támogatott projekt befejezési dátuma:  2019. június 30.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
A projekt keretében Balatonszárszó, Bendegúz téri szabad strandjának teljes felújítása valósul meg. A vízbejutás feltételeinek javításával, új lejáró és azok gyermekeknek is elérhető korlátok biztosításával nagymértékben növekedik a biztonságérzet, A strandi terület öntözőrendszerrel történő ellátása, új növényzet telepítése, az ott tartózkodók komfortérzetét növeli. A régi gyermekjátszó lecserélésével, árnyékolókkal valamint a pihenőterületeken elhelyezett utcabútorok telepítése, új hulladékgyűjtők beszerzése a kulturált pihenés lehetőségét teremti meg. Mobil értékmegőrző szekrények letelepítése a közbiztonságot növeli.  A vizesblokk felújításával, akadálymentesítéssel történő ellátása a higiéniai feltételek növekednek a strandi terület mindkét végén. A Wifi hálózat, a hangosítás, illetve az információs táblák biztosításával, valamint a napelemes kandeláberek kihelyezésével az információs és kommunikációs fejlesztésekkel a mai kor követelményeinek történő megfelelés biztosítható. A vízi felfújható élményelem telepítése egy teljesen új vendégcsalogató és marasztaló elem a múlt évben kialakított homokos gyermeköböl mellett., valamint 1 db dupla öltöző kialakításával a strandot használó a családok, és különböző korosztályok számára a minőségi strandolás és szabadidő eltöltés lehetőségeinek a  biztosítása.

turisztikai fejlesztesi program

Projekt címe és célja: „Önkormányzati étkeztetés fejlesztése Balatonszárszón” NGM/25257/1-2017
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 31.25 millió Ft
Támogatás mértéke: 95%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2018. december 31.

 A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
Aljzatok a jelenlegi cementlap burkolatokat fel kell törni, majd a szükséges helyeken újra kell betonozni betonacélhálóval erősítve, anyaguk: C 10-16/KK beton ill. vasalt beton esetén C 16-16/KK Szigetelések hőszigetelés: a nyugati oldalon lévő bejárat tetőszerkezetén nem készült hőszigetelés, amelyet a megfelelő rétegrend kialakítása mellett el kell készíteni, belső gipszkarton burkolattal lezárva használati víz ellen: - 2 rtg. kent szigetelés a szükséges helyeken Vakolatok az oldalfalvakolatokat részben le kell verni és a jelenlegi problémák enyhítése érdekében szellőző, falszárító felújító vakolatot kell készíteni kézi felhordással 2 cm vastagságban, technológiai utasítás szerint Burkolatok burkolatok az egész földszintre a szükséges helyekre vonatkozóan: csúszásmentes, megfelelő kopásállóságú greslap burkolat, a vizesblokkban mázas kerámia falburkolat 2,10 m-ig készül Nyílászárók a jelenlegi homlokzati nyílászáró szerkezeteket kell kicserélni, korszerű műanyag bejárati ajtóra, ablakokra, a bontások és az új nyílászárók beépítése miatti nyílásszűkítésekkel, sérült vakolatrészek javításával Festés, mázolás belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építtető által meghatározott színű diszperziós festés 2 rétegben. Épületgépészet a jelenlegi épületgépészeti hálózat (víz-, szennyvíz) teljesen korszerűtlen, elavult, ill. nem működik megfelelően (van olyan helyiség, ahol a keletkező szennyvíz a padlóösszefolyón keresztül a helyiségbe visszafolyik), ezért a csőrendszer és szerelvényeinek teljes cseréje szükségessé vált. Az épület felsőbb szintjeiről a szennyvíz a pinceszinten és a folyamatosan működő átemelő szivattyún keresztül kerül az utcai csatornarendszerbe. Javasolt a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, a pinceszint és az emeleti szintek szennyvízelvezetésének elválasztása, ezáltal csak a pinceszinten keletkező szennyvizet kell átemelővel az utcai hálózatba juttatni, az emeleti szintek szennyvízelvezetése gravitációs úton is megoldhatóvá válik. Épületvillamosság az épület jelenlegi hálózata is felülvizsgálatra szorul, a tetőszerkezetre, az épület áramfogyasztásának csökkentését szolgáló, méretezett napelem rendszer kerül elhelyezésre Eszközbeszerzés: 1 db kombi sütő ; 1 db 4 egységes nagykonyhai tűzhely + sütő grill lappal — páraelszívóval; 1 db fritőz; 1 db 200 L-es főzőüst; 3 db melegentartó tálaláshoz; 9 db rozsdamentes asztal 1500x600x850; Aljzatok a jelenlegi cementlap burkolatokat fel kell törni, majd a szükséges helyeken újra kell betonozni betönacélhálóval erősítve, anyaguk: C 10-16/KK beton ill. vasalt beton esetén C 16-16/KK Szigetelések hőszigetelés: a nyugati oldalon lévő bejárat tetőszerkezetén nem készült hőszigetelés, amelyet a megfelelő rétegrend kialakítása mellett el kell készíteni, belső gipszkarton burkolattal lezárva használati víz ellen: - 2 rtg. kent szigetelés a szükséges helyeken Vakolatok az oldalfalvakolatokat részben le kell verni és a jelenlegi problémák enyhítése érdekében szellőző, falszárító felújító vakolatot kell készíteni kézi felhordással 2 cm vastagságban, technológiai utasítás szerint Burkolatok burkolatok az egész földszintre a szükséges helyekre vonatkozóan: csúszásmentes, megfelelő kopásállóságú greslap burkolat, a vizesblokkban mázas kerámia falburkolat 2,10 m-ig készül Nyílászárók a jelenlegi homlokzati nyílászáró szerkezeteket kell kicserélni, korszerű műanyag bejárati ajtóra, ablakokra, a bontások és az új nyílászárók beépítése miatti nyílásszűkítésekkel, sérült vakolatrészek javításával Festés, mázolás belső falfelület: glettelés és mélyalapozást követően építtető által meghatározott színű diszperziós festés 2 rétegben. Épületgépészet a jelenlegi épületgépészeti hálózat (víz-, szennyvíz) teljesen korszerűtlen, elavult, ill. nem működik megfelelően (van olyan helyiség, ahol a keletkező szennyvíz a padlóösszefolyón keresztül a helyiségbe visszafolyik), ezért a csőrendszer és szerelvényeinek teljes cseréje szükségessé vált. Az épület felsőbb szintjeiről a szennyvíz a pinceszinten és a folyamatosan működő átemelő szivattyún keresztül kerül az utcai csatornarendszerbe. Javasolt a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, a pinceszint és az emeleti szintek szennyvízelvezetésének elválasztása, ezáltal csak a pinceszinten keletkező szennyvizet kell átemelővel az utcai hálózatba juttatni, az emeleti szintek szennyvízelvezetése gravitációs úton is megoldhatóvá válik. Épületvillamosság az épület jelenlegi hálózata is felülvizsgálatra szorul, a tetőszerkezetre, az épület áramfogyasztásának csökkentését szolgáló, méretezett napelem rendszer kerül elhelyezésre 100 db fémvázas éttermi szék; 16 db 6 személyes fémvázas asztal.


Projekt címe és célja: „A reformáció 500 éves jubileumának méltó megemlékezésére egy történelmi örökséget bemutató sétány megvalósítása Balatonszárszón” REB-17-E-0052
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 5 millió Ft
Támogatás mértéke: 100%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2018. május 31.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
A Reformáció 500 éves jubileumi éve alkalmából 2017. november 9-én került sor a
MEGÚJULÁS ÚTJA tematikus út ünnepélyes átadására, amely Balatonszárszó egyházai, közösségei és az Önkormányzat összefogásával a támogatási összeg segítségével valósult meg. A település központjában bárki 1-1,5 óra alatt végigsétálhatja a 10 állomásból álló utat. Az egyes megállókban táblák kaptak helyet, melyeken a reformáció legjelesebb vívmányai és azoknak a mai életünkre tett hatásai olvashatóak. A táblák mellett padokat helyeztek el, melyeken megpihenhet a fáradt vándor, elgondolkodhat és emlékezhet, inspirálódhat és megújulásra indulhat.
A Megújulás Útja állomásai
1. Megújulás Útja
2. Ecclesia semper reformanda
3. A Szentírás elérhető
4. Házasság, család
5. Közösség - felelősség
6. Teremtő tudás
7. Újrakezdés
8. Templomok
9. Ember és természet
10. Keresztény kultúra


Projekt címe és célja: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Balatonszárszón” BMÖFTE/1-2/1018
Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 13.32 millió Ft
Támogatás mértéke: 85%
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2019. december 31.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:   
Iszapaszfalt bevonat készítése 3 méter szélességben, 2 rétegben 634m2-en. Közműaknák szintre emelése. 7 db kátyúzás meleg aszfalt keverékkel 6m2.
Iszapaszfalt bevonat készítése 3 méter szélességben, 2 rétegben 1323m2-en. Közműaknák szintre emelése. 6 db kátyúzás meleg aszfalt keverékkel 25m2, valamint padka nyesés 120m2. Iszapaszfalt bevonat készítése 3 méter szélességben, 2 rétegben 840m2-en. Közműaknák szintre emelése. 6 db kátyúzás meleg aszfalt keverékkel 15m2, valamint padka nyesés 0.5m2 szélességben 123m2. Meleg aszfalt terítése változó vastagságban 2660m2 területre bedolgozással, tömörítéssel. Közműaknák szintre emelése 8 db. 2 réteg bitumenemulziós bevonat készítése 3 méter szélességben 2493m2. Műszaki ellenőrzés és beszerzési eljáráshoz kapcsolódó adminisztrációs költségek finanszírozása.

 

Strandfejlesztés

Kedvezményezett neve: Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata
Támogatott projekt címe:Strandfejlesztés - Balatonszárszó, Mikszáth K. u. 2. szám alatti strand
Pályázat azonosító száma:KFE-00053-6/2020
A szerződött támogatás összege:52 860 000 .- Ft
A támogatás mértéke (%-ban):100 %
A támogatott projekt befejezési dátuma: 2020. november 15.

A támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása : A projekt keretében egységes arculati elemek kialakítása és egységes öltözőkabinok létesítése valósul meg; egy 450 m2 nagyságú, partszakaszhoz csatlakozó napozóstég készül és a vizesblokkok felújítása történik meg. Lépcsős és akadálymentes lejárók kihelyezése biztosítja a biztonságos vízbejutást.

 „A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósul meg”