Kiírásra került a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat, amelynek keretében hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok kaphatnak támogatást felsőfokú tanulmányaikhoz.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a balatonszárszói polgármesteri hivatalban kérhető.

LETÖLTHETŐ KÖZLEMÉNY

 

MÉG TÖBB LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY